ZAANDAM - In opdracht van de gemeenteraad heeft gemeente Zaanstad het afgelopen jaar voorbereidingen getroffen om op de locatie Fortuinweg in Zaandijk een nieuwe plek voor hockeyvereniging De Kraaien aan te leggen. Het college van B&W heeft nu het definitieve ontwerp voor de velden en accommodaties vastgesteld en legt dit ter besluitvorming voor aan de raad. Sportwethouder Jeroen Olthof: “Er is een intensief traject gevolgd met een werkgroep van omwonenden sinds oktober 2016. Dat ging over de inrichting van het sportterrein en het ontwerp van de locatie. Door deze nauwe samenwerking is het gelukt om tot een definitief ontwerp te komen dat zoveel mogelijk wensen van omwonenden meeneemt én voor De Kraaien een prachtlocatie oplevert.”

Het huidige sportterrein van de Kraaien in Wormer is met twee velden te klein geworden. De gemeenteraad van Zaanstad heeft de wens uitgesproken om de club binnen haar eigen gemeentegrenzen te herhuisvesten. De Fortuinweg gaat de nieuwe plek voor De Kraaien worden. In mei 2017 is een definitief ontwerp aan alle omwonenden gepresenteerd. Olthof: “Ik begrijp dat omwonenden zich zorgen maken over eventuele overlast die een sportcomplex kan veroorzaken. Denk dan aan verlichting of geluid. In dit uiteindelijke ontwerp zijn de wensen van de omwonenden dan ook zo veel mogelijk meegenomen, zodat overlast beperkt kan worden. Denk daarbij aan hogere groenwallen en een ligging van de velden op meer afstand van woningen. Na het vaststellen van dit ontwerp, en de bijbehorende kostenraming, kan een volgende stap gezet worden. Dit betekent dat we gaan starten met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, het aanvragen van een omgevingsvergunning en het starten van de aanbesteding.”

Financiën

Het gehele project –exclusief clubgebouw- zal € 5.825.000,- gaan kosten. Olthof: “Daarvoor leveren we 2 watervelden, 1 zandveld, de nodige verkeers- en parkeervoorzieningen en natuurlijk een groene plaatsing in de omgeving. Daarnaast is er ook zorgvuldig omgevingsonderzoek gedaan. Naast een eigen bijdrage van De Kraaien (€100.000) en geld uit de Routekaart buitensport (€625.000) wordt de aanleg van de velden gefinancierd uit het investeringsfonds van de gemeente (€5.100.000,-).”