WORMER - De gemeente Wormerland wil graag een kunstwerk realiseren op het plein voor de Vomar en wil hier omwonenden en andere belanghebbenden bij betrekken. U bent immers de gebruiker van het plein.

Mogelijkheden kunstwerk
Een kunstwerk is een breed begrip en kan veel betekenen. U kunt denken aan het socialer maken van het plein door een kunstzinnig terras, een mooi beeld of een gezellig zitje.

De focus van de opdracht ligt echt op het kunstwerk. Het plein zal niet heringericht worden. Het college wil wel ruimte geven voor zogenaamde ‘quick wins’, snelle resultaten door bijvoorbeeld een bloembak te zetten op een plek waar soms op hinderlijke wijze geparkeerd wordt.

Bijeenkomst op 5 februari
Graag gaan wij verder met u in gesprek om te onderzoeken wat voor kunstwerk u op het plein wil zien.

Wij nodigen u uit op dinsdagavond 5 februari van 19:30 tot 21:00 uur in de Omslag, Faunastraat 65 te Wormer.
Op deze avond geeft het Adviesteam Beeldende Kunst en Omgeving Zaanstad een presentatie over de verschillende invalshoeken van het kunstwerk. Ook willen zij, samen met u, een richting kiezen voor het te maken kunstwerk. Er wordt een werkgroep Kunstwerk Dorpsplein gevormd, waarin u van harte welkom bent om deel te nemen. De werkgroep brengt een bindend advies uit over het kunstwerk.

Aanmelden
Wij horen graag of u komt. Wilt u dit doorgeven per mail via carlijn.schopman@over-gemeenten.nl of telefonisch via het algemene nummer 075-6512100.