ZAANDAM - Het college en Borghese Real Estate hebben op 9 september een Anterieure Overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van 140 woningen aan de Mauritsstraat 4 t/m 10 A-P. De huidige oude bedrijfsloodsen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger: "Dit is de start van een veel grotere ontwikkeling. Samen met andere deelgebieden van Overtuinen verandert dit deel van de stad in een levendige wijk met veel aandacht voor groen, een verzorgde openbare ruimte en de benodigde voorzieningen. Ik ben ontzettend trots dat het centrum van Zaandam door deze metamorfose een impuls krijgt."

Het ruimtelijk plan bevat 140 woningen, waarvan 30% sociale huurwoningen en 10% midden huurwoningen. De woningen zijn geschikt voor onder andere senioren en jongeren.

Groene daktuin
Het ruimtelijk plan vormt één stedenbouwkundig geheel met de naastgelegen ontwikkeling 'de Kroon', met op elkaar afgestemde aansprekende architectuur, een gezamenlijke daktuin en een gezamenlijke inrit naar de stallingsgarage. De daktuin wordt groen en klimaatbestendig ingericht en krijgt plekken voor alleen bewoners en plekken die openbaar toegankelijk zijn. De parkeerplaatsen in de stallingsgarage zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen van de bewoners en hun bezoekers.

Mozaïek van Loek Lafeber
De gebouwen voldoen aan de nieuwste eisen voor energieprestatie. De ontwikkelaar haalt de waardevolle mozaïek van beeldend kunstenaar Loek Lafeber uit de gevel van het pand dat er nu staat en plaatst dit terug in de nieuwbouw. De reacties van de bewoners die opgehaald zijn in de klankbordgroep-overleggen zijn zoveel als mogelijk verwerkt in het ruimtelijk plan. Zo is er afstand gehouden tot de Vaart en is de bouwhoogte aangepast.

Start bouw medio 2022
In de Anterieure Overeenkomst staan afspraken tussen de ontwikkelaar en de gemeente over de uitvoering van het project. Denk aan de ruimtelijke kaders, de inrichting van de openbare ruimte, de verdeling van de kosten en samenwerkingsafspraken. Borghese Real Estate heeft de omgevingsvergunning inmiddels aangevraagd. De start van de bouw van de eerste woningen is medio 2022.