ZAANDAM - Gisteravond heeft wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt het Zaans Klimaatakkoord 2.0 gelanceerd in een online bijeenkomst. Dit akkoord is een overzicht van 167 duurzame initiatieven in de stad, van zowel inwoners en bedrijven als de gemeente. Wethouder Baerveldt: “We zijn er trots op dat er steeds meer initiatieven zijn die de CO2- uitstoot omlaag brengen en die onze stad groener en meer circulair maken. Ondanks de coronacrisis maken veel bewoners en ondernemers concrete stappen. Ik vind dat hoopvol.”

Er gebeurde veel het afgelopen jaar. Meerdere bedrijven en scholen hebben zonnepanelen geplaatst en de industrie heeft voor het Noordzeekanaalgebied een regioplan opgesteld om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. Zaanstad telt al drie lokale energie-coöperaties en Forbo Flooring won de publieksprijs voor het meest duurzame bedrijf van Nederland. Inwoners verduurzamen hun huizen en scheiden beter hun afval. De gemeente heeft een nieuw warmtenet in gebruik genomen en een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld.

Klimaatadaptatie: omgaan met hitte en water
Ook op het gebied van klimaatadaptatie timmert Zaanstad flink aan de weg. Wethouder Klimaatadaptatie Wessel Breunesse: “Zaanstad wil uiterlijk in 2050 een klimaatbestendige stad zijn. We hebben daarvoor de afgelopen jaren al stappen gemaakt. Zo zijn veel Zaankanters bezig met het vergroenen van de stad: ze leggen bijvoorbeeld een geveltuin aan of vervangen hun tuintegels door planten en bomen. In het klimaatbestendig maken van de stad liggen ook kansen om de kwaliteit van de stad te verbeteren. We kunnen samen de biodiversiteit en natuur versterken, de gezondheid van de inwoners van Zaanstad verbeteren en er ontstaan kansen voor innovatieve ondernemers die bijdragen aan een klimaatbestendige stad. Met het uitvoeringsplan klimaatadaptatie dat we dit jaar vaststellen geven we daar een extra impuls aan.”

Helder maken waar we staan
Om inzicht te krijgen in de effecten van de plannen heeft de gemeente deze co-creatie met de stad als één van de eerste gemeenten van Nederland laten doorrekenen door CE Delft, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Deze doorrekening laat zien dat we de doelstelling om tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal te zijn met de huidige initiatieven en maatregelen nog niet gaan halen. Wethouder Baerveldt: “Door jaarlijks deze balans op te maken, wordt voor iedereen duidelijk hoe groot de opgave is en welke aanvullende stappen we nog met elkaar moeten uitwerken. Dat kunnen we als gemeente niet alleen, daarvoor moeten we goed samenwerken met het Rijk, de regio (MRA) en alle Zaanse ondernemers en inwoners.”

Zaanstad heeft als industriestad met veel oude woningen een grotere opgave

Vooral bij de industrie en de bebouwde omgeving is nog veel milieuwinst te behalen. Zaanstad is een industriestad en heeft veel oude woningen zonder goede isolatie. Dat maakt onze opgave groter dan gemiddeld. De combinatie van wonen en werken in Zaanstad kan ook kansen bieden voor innovatieve oplossingen. Zoals een gezamenlijk warmtesysteem. Daarom onderzoeken we samen de verschillende mogelijkheden. “Ondernemers en bewoners kunnen zich aansluiten bij de initiatieven in het Zaans Klimaatakkoord. Er staat ook in waar je hulp en advies kunt krijgen om te verduurzamen”, zegt wethouder Baerveldt.

Meer infomatie is te vinden op: https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/klimaatakkoord