ZAANSTAD - Het verzoek om een referendum te houden over het Cultuurcluster voldoet aan de eisen van de Referendumverordening. Dat heeft het college van B&W besloten na controle van de ingeleverde lijsten met handtekeningen. Op de lijsten stonden 7474 handtekeningen. Daarvan waren er 1801 ongeldig. Dat betekent dat het referendumverzoek wordt ondersteund door 5673 kiesgerechtigde personen uit Zaanstad. De vereiste drempel van 5000 geldige handtekeningen is daarmee gehaald.

Het verzoek tot het houden van een raadplegend referendum over het raadsbesluit inzake de definitieve budgetaanvraag voor investering en exploitatie van het Cultuurcluster werd op 8 maart ingediend. Jan de Bruin van actiegroep Kultuurklutser overhandigde toen de handtekeningen aan burgemeester Jan Hamming. Bij dit verzoek waren lijsten bijgevoegd waarop 7474 personen hun handtekening hadden geplaatst ter ondersteuning van het verzoek.

Controle op basis Referendumverordening

Na controle van deze personen op basis van de voorwaarden zoals gesteld in artikel 6 van de Referendumverordening is gebleken dat 5673 personen die de ondersteuningslijsten hebben ondertekend, kiesgerechtigd zijn in Zaanstad.

Van 1801 personen die het verzoek ondersteunen is geconstateerd dat deze personen niet voldeden aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 6 van de Referendumverordening. Deze handtekeningen zijn ongeldig verklaard om de volgende redenen:

  • 913 handtekeningen zijn ongeldig verklaard omdat deze niet zijn geplaatst op de van gemeentewege verstrekte lijsten;
  • 303 personen hebben twee maal een handtekening gezet;
  • 376 handtekeningen zijn gezet door personen die niet in Zaanstad wonen en hier ook niet kiesgerechtigd zijn;
  • 20 handtekeningen zijn gezet door minderjarige personen (niet kiesgerechtigd);
  • 181 personen hebben een handtekening geplaatst waarbij de combinatie geboortedatum en opgegeven naam niet vindbaar was in de Basisregistratie Personen;
  • 8 personen die op de lijsten voorkwamen hebben geen handtekening gezet.

Raad neemt definitieve besluit over referendum

Nu het college heeft besloten dat het referendumverzoek voldoet aan de eisen, is het aan de (nieuwe) gemeenteraad om het definitieve besluit te nemen of er een referendum komt. Daarover wordt eerst gesproken in het Zaanstad Beraad van 3 april, het besluit wordt genomen in de gemeenteraad van 5 april.

De raad besluit op 5 april allereerst of het referendum gehouden wordt. Zo ja, dan worden in dezelfde vergadering door de raad ook de datum van het referendum, de subsidieverordening en de spelregels voor de campagne vastgesteld. Partijen die rond het referendum campagne willen voeren kunnen op basis van de subsidieverordening subsidie aanvragen. De vraagstelling van het referendum wordt in een kort daarop volgende raadsvergadering vastgesteld.

De gemeenteraad stelt op 15 maart een externe, onafhankelijk commissie van advies en toezicht in. De burgemeester heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een goed verloop van het referendum en het proces van voorbereiding