ZAANDAM - Wethouder Gerard Slegers (Mobiliteit): “Op 7 december maakte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bekend dat er 165 miljoen beschikbaar komt voor het aanpakken van gevaarlijke kruisingen, fietspaden, wegen en rotondes in Nederland. Voor Zaanstad komt een bedrag beschikbaar van drie ton voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Hier zijn wij heel blij mee! We hadden zelfs meer aangevraagd, maar de regeling is sterk overvraagd en daarom heeft de minister niet alles kunnen toewijzen. Wij gaan onze subsidie besteden aan drie projecten in Zaanstad. Deze projecten zijn gekozen om het vooral voor fietsers onderweg makkelijker en veiliger te maken.”

De subsidie verkeersveiligheid is een subsidie van 165 miljoen vanuit de rijksoverheid om de verkeersveiligheid te verhogen. Deze subsidie draagt 50% bij aan een aantal verkeersveiligheidsprojecten. Van de projecten waar de minister aan mee financiert, springt het project bij het Darwinpark in het oog. De fietspaden worden daar volledig los gelegd van de Twiskeweg om de veiligheid te verhogen en het fietsen te veraangenamen. Meer informatie over dit project is hier te vinden.

De Rustenburg is het tweede project waar de subsidie aan wordt besteed. Een plek die bijna alle Zaankanters wel kennen.Ter hoogte van de Gedempte Gracht, bij de roltrap, ligt een weg. Daar hebben voetgangers, fietsers en auto's een voortdurend conflict. Door een kruispunt plateau te maken en signalering in het trottoir voor de voetgangers aan te brengen, worden alle weggebruikers geattendeerd om extra op te letten.

Het laatste project wat Zaanstad gaat aanpakken dankzij de subsidie, zijn de rotondes aan de Westzanerweg. Deze worden anders ingericht zodat het verkeer makkelijker en veiliger door kan rijden.

“Het is heel mooi dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op deze wijze op zoveel plekken in Nederland, waaronder Zaanstad, bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Hier werken we samen aan. De minister heeft laten weten dat het ook weer mogelijk is om subsidie aan te vragen in 2021. Dan doen we natuurlijk weer mee,” aldus wethouder Slegers.