ZAANDAM - De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in de regio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden gaat veranderen. Er wordt een puntensysteem geïntroduceerd waarbij naast inschrijftijd, ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft, maar niet in aanmerking komt voor een urgentie. Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kunnen alle inwoners een reactie geven op het voorstel.

Wethouder Laurens Ivens (Amsterdam, voorzitter van het bestuurlijk overleg van de regio) is tevreden met dit resultaat: "Het is mooi dat we met 15 gemeenten en 14 corporaties tot een andere verdeling van de sociale huurwoningen zijn gekomen en dat alle inwoners hebben kunnen meedenken over de groepen mensen die voorrang zouden moeten krijgen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de sociale huurwoningen vaker terecht komen bij de mensen die de woning het hardst nodig hebben."

Ook Zaanstad heeft meegewerkt aan het voorstel. Wethouder Songül Mutluer: "De wachtlijsten en het tekort aan sociale huurwoningen is voor alle partijen een enorme uitdaging, dat maakt ook de verdeling van de beschikbare woningen extra lastig. In het nieuwe voorstel zit wat ons betreft vooral de meerwaarde in de aandacht voor specifieke groepen, waarbij bepaalde situaties met kinderen en jongeren extra zwaar wegen. Er komt nu een betere balans tussen deze groepen en de ruimte voor reguliere woningzoekenden. En voor Zaanstad geldt dat we sowieso de wettelijke ruimte om eigen inwoners voorrang te geven maximaal blijven benutten."

Wacht-, zoek- en situatiepunten

Het nieuwe systeem werkt met punten. Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met inschrijftijd, zoekduur en omstandigheden. Dit puntenaantal is bepalend voor de woningtoewijzing. Degene met het hoogste aantal punten krijgt de woning. De huidige inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Wachtpunten blijven altijd behouden, tot het moment dat een nieuwe huurwoning gevonden is.

Nieuw zijn straks de zoekpunten en situatiepunten. De bedoeling van zoekpunten is mensen die actief zoeken meer kans te geven. Daarmee hebben ze zelf meer invloed op het verkrijgen van een woning. Voor wie niet actief zoekt nemen de zoekpunten ook weer af. Dat gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt per maand. Situatiepunten bouwt iemand alleen op als diegene specifieke dringende omstandigheden heeft.

  • Wachtpunten (inschrijftijd): per jaar wordt één wachtpunt opgebouwd. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door.
  • Zoekpunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van dertig punten.
  • Situatiepunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van twaalf punten.

Om te bepalen welke doelgroepen de situatiepunten krijgen, zijn inwoners uitgebreid bij het voorstel betrokken via een regionale enquête, lokale discussieavonden en focusbijeenkomsten. 23.000 mensen hebben de enquête ingevuld. Bewoners is onder meer gevraagd welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen. De drie meest genoemde omstandigheden zijn 1 op 1 overgenomen in het voorstel: relatiebreuk met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren.

Inwoners kunnen reageren op het voorstel

Van 2 juni tot en met 28 juli 2020 kunnen inwoners hun reactie geven op het voorstel bij de gemeente Zaanstad, via e-mail of een brief. Eind 2020 wordt door de vijftien gemeenteraden een besluit genomen over het definitieve voorstel.

Alle informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl. Inwoners kunnen hun reactie per e-mail versturen naar woonruimteverdeling@zaanstad.nl of per brief naar Gemeente Zaanstad (t.a.v. Woonruimteverdeling), Stadhuisplein 100, 1506 MZ, Zaandam.