ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad heeft voor het eerst dwangsommen van 2500 euro opgelegd aan twee Zaandammers bij wie de politie inbrekerswerktuigen heeft aangetroffen. Dat betekent dat ze dit bedrag moeten betalen als ze opnieuw in de fout gaan. OM, politie en gemeente hebben onlangs afgesproken naast strafrechtelijk ook bestuursrechtelijk te handhaven op het vervoeren van inbrekerswerktuigen om inbrekers af te schrikken.

Eén dwangsom is opgelegd aan een 16-jarige Zaandammer, die in het centrum van Zaandam werd opgemerkt door de politie omdat hij nogal ‘winters’ gekleed was. Reden voor een goed gesprek. Toen de jongen niet wilde laten zien wat er in zijn rugzak zat, heeft de politie deze in beslag genomen en de inhoud bekeken. In de tas en jaszakken werd inbrekersgereedschap aangetroffen.

De tweede dwangsom is voor een 26-jarige Zaandammer die, na een melding van een alerte buurtbewoner, op heterdaad is aangehouden voor poging woninginbraak. De verdachte probeerde in te breken in een woning aan de Oosterwerf in Zaandam. Bij de man trof de politie meerdere inbreekwerktuigen aan. Naast de opgelegde dwangsom loopt er uiteraard ook een strafrechtelijk onderzoek tegen deze verdachte.

Pilot met bestuursrechtelijk handhaven

Na een flinke daling van het aantal inbraken tussen 2013 en 2015 is vanaf november 2016 een stijging van het aantal woninginbraken te zien in Zaanstad. Die wijkt af van de trend in andere regio’s in Noord-Holland. OM, politie en gemeente zijn daarom onlangs gestart met een pilot om naast strafrechtelijk ook bestuursrechtelijk te handhaven op het vervoeren van inbrekerswerktuigen.

Afschrikken

Het vervoeren van inbrekersgereedschap is een overtreding die normaal wordt afgedaan met een relatief lage boete van 140 euro, waardoor het preventieve effect gering is. Met bestuursrechtelijk handhaven kan een hogere financiële sanctie worden opgelegd. Dit kan helpen om inbrekers af te schrikken en recidivisten te weren. De hoogte van de dwangsom varieert van 2.500 tot 10.000 euro. Deze bedragen worden ook gehanteerd in bijvoorbeeld Putten en Haarlemmermeer, waar men al goede ervaringen heeft met deze werkwijze.

De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) verbiedt het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen. Of iets als zodanig wordt aangemerkt door de politie is mede afhankelijk van de situatie, omstandigheden en de combinatie van werktuigen waarin deze worden aangetroffen. De pilot duurt in eerste instantie negen maanden. Deze periode is gekozen zodat de aanpak begint in de zomervakantie en vervolgens onderdeel kan uitmaken van het Donkere Dagen Offensief (oktober t/m maart), de piekperiodes als het gaat om woninginbraken.