ZAANDAM - Zes jongeren die de afgelopen periode onderdeel uitmaakten van de zogenoemde 075-aanpak stromen in september dit jaar uit. Dat heeft het college aan de gemeenteraad laten weten. Doel van de 075-aanpak is dat jongeren afglijden van "herrieschopper naar crimineel". Een eerste evaluatie van de aanpak laat zien dat er successen worden geboekt, maar dat er ook nog aandachtpunten zijn om de aanpak te verbeteren.

De zes uitstromers zijn de afgelopen twee jaar niet tot nauwelijks in aanraking met politie en/of justitie geweest. Dit betekent dat op drie doelen van de 075-aanpak succes is geboekt: recidive verminderen; gedragsverandering; voorkomen van afglijden broertjes/zusjes. Tot september gaat de aanpak, ook voor deze jongeren door. Mochten in de tussentijd nog dingen veranderen, dan kan het zijn dat deze jongeren in het 075–traject blijven.

"We willen alle Zaanse jongeren kansen bieden op een mooie toekomst.", laat burgemeester Jan Hamming weten. "Jongeren die misstappen begaan, moeten we zo snel mogelijk weer op het rechte pad krijgen. Daarbij helpt de 075 aanpak zeker. Tegelijkertijd is het bij een nieuwe aanpak belangrijk daar kritisch naar te kijken. Te bekijken wat goed gaat en vooral wat beter kan. Wat mij betreft gebruiken we de lessen uit de evaluatie om de aanpak verder te verbeteren".

Aanmeldingen stijgen
De gemeente Zaanstad ziet het aantal aanmeldingen voor de 075-aanpak stijgen (op dit moment 25 deelnemers). Ook bleek dat sommige instromers, al hoog op de criminele ladder staan. Dat sterkt de gedachte van de verschillende betrokken partijen, dat langdurige (minimaal 2 jaar), proactieve inzet nodig is. Dat verkleint de kans dat jongeren, nieuwe strafbare feiten plegen.

Rol van de regisseur
Een belangrijke rol in de 075–aanpak hebben de regisseurs om te zorgen dat de samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners goed verloopt. De vraag 'wie erover gaat', is hierbij minder relevant. De vraag die relevant is in een netwerk, is: 'Welke klus gaan we met elkaar klaren?'

Doorontwikkeling
De gemeente en de netwerkpartners realiseren zich zich dat de aanpak 075 blijvend doorontwikkeld moet worden. Gedurende drie jaar wordt het effect van de aanpak onderzocht door een onafhankelijke derde, professor Ido Weijers.

Meer weten?
Wilt u meer weten over 075-aanpak ga naar https://075aanpak.zaanstad.nl