ZAANDAM - Afgelopen week was er een verkeerscontrole in de Zaanse wijken Poelenburg en Peldersveld. Op twee plekken in de wijken werden alle passerende auto’s door politie en gemeente aan de kant gezet. In totaal zijn 53 auto’s gecontroleerd. Inmiddels zijn de eerste resultaten van deze controle bekend. Zeven auto’s gaven aanleiding om nader onderzoek uit te voeren. Zo zijn er twee zaken als gevolg van de controle doorgezet naar de Belastingdienst. In acht gevallen wordt vervolgonderzoek ingesteld op het woonadres. Dan valt te denken aan een huisadres wat een bedrijfspand is of een vermoeden van overbewoning. In een geval wordt onderzoek gedaan naar rechtmatigheid van een uitkering. zijn er enkele verkeersboetes uitgedeeld. Naar aanleiding van de controle zijn later die dag nog twee auto’s gecontroleerd waar ook vervolgonderzoek wordt ingesteld. In de komende tijd gaat de gemeente, samen met de politie, vaker dergelijke controles uitvoeren.

Achtergrond

Op dinsdag 29 september voerden de politie en de gemeente een grootscheepse verkeerscontrole uit op twee plekken in Poelenburg en Peldersveld. Tijdens de controle werd onder andere gekeken naar rechtmatigheid van bezit, verzekering, openstaande boetes en het betalen van wegenbelasting. Ook wordt gecontroleerd op wapen- en drugsbezit, mogelijk illegale arbeid, uitbuiting en buitenlandse kentekens. Met de controle wilde de politie en gemeente ondermijnende activiteiten aanpakken. De controle maakt deel uit van een bredere en langdurige aanpak van criminaliteit.