ZAANDAM - Het gerechtshof Den Haag vindt het in 2007 ingevoerde erfpachtbeleid van de Gemeente Zaanstad aanvaardbaar. Dat heeft het Haagse hof vandaag beslist in een civiele procedure die tegen de gemeente Zaanstad aangespannen was. Dit beleid is wel te plotseling, zonder overgangstermijn, ingevoerd. Het hof doet een – niet bindend – voorstel tot compensatie.


De gemeente Zaanstad biedt vanaf 1995 particuliere woningbezitters met erfpacht de mogelijkheid om de in erfpacht uitgegeven grond (de bloot eigendom) te kopen. In 2007 is de gemeente met nieuw beleid gekomen. Hierdoor werd de grond aanzienlijk duurder. Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad vindt dit onterecht en heeft een collectieve actie ingesteld tegen de gemeente. Zij vindt dat erfpachters, anders dan vroeger, teveel moeten betalen wanneer ze de in erfpacht uitgegeven grond willen kopen en wil dat de gemeente het oude beleid blijft hanteren .


Het hof beslist dat de gemeente het nieuwe beleid mag voeren. De hoogte van de koopsom voor de grond wordt eenvormig bepaald, het beleid is praktisch uitvoerbaar en leidt tot gelijke behandeling. Wél beslist het hof dat de gemeente dit nieuwe beleid niet zonder overgangstermijn had mogen invoeren. In zoverre heeft de gemeente onrechtmatig ten opzichte van de erfpachters gehandeld. Het hof komt ter oplossing hiervan tot een – niet bindend – compensatievoorstel. De gevolgen van het onrechtmatig handelen van de gemeente worden weggenomen als de gemeente huidige erfpachters, die in 2007 ook al erfpachter waren, gedurende 1 jaar aanbiedt de grond met een korting van 25% te kopen.