ZAANSTAD - Op 30 november stemde de raad in met het collegebesluit om een regeling te starten om alle stichtingen, (sport)verenigingen, bedrijven en huiseigenaren te helpen met verduurzamen. Vanaf nu kunnen zij bij de gemeente een lening tegen een gunstig rentetarief aanvragen voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Zaanstad streeft ernaar een klimaatneutrale stad te zijn. Dit betekent dat we met elkaar de CO2-uitstoot in de stad moeten verminderen. Zaankanters kunnen hieraan bijdragen door bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen te nemen of door het opwekken van duurzame energie. Om zo’n investering te kunnen betalen, start de gemeente met een stimuleringsregeling. Alle Zaanse bedrijven, (sport)verenigingen, stichtingen en huiseigenaren kunnen een lening bij de gemeente aanvragen tegen een gunstig rentetarief van 2%.

De kleine lettertjes

Zaankanters kunnen minimaal 10.000 euro en maximaal 200.000 euro lenen. Om de lening te kunnen krijgen, moet de aanvrager 200 gram CO2-reductie per gefinancierde euro halen. Deze eis is gebaseerd op de opbrengsten uit zonnepanelen. Van de meest gangbare duurzaamheidsinvesteringen (isolatie en opwek van stroom) realiseren zonnepanelen de laagste CO2-reductie per euro (bron: Milieu Centraal).

Voor deze lening heeft de gemeente Zaanstad een bedrag van 5 miljoen beschikbaar. De regeling loopt tot 31 december 2019. Meer weten? Kijk dan op onze website.

Naar een duurzaam Zaanstad

Zaanstad doet meer om energiebesparing vooruit te helpen, zoals collectieve inkoopregelingen, de subsidieregeling voor nul-op-de-meterwoningen, het ondersteunen van een warmtenet en het opzetten van een energiehandelsplatform. De gemeente wil op die manier zoveel mogelijk partijen in Zaanstad in staat stellen verder te verduurzamen.