ZAANSTAD - De Amsterdamse VVD-wethouder Eric van den Burg en het GroenLinks-Statenlid Zita Pels gaan onderzoeken hoe de onderhandelingen voor een nieuw te vormen coalitie in Zaanstad vlot getrokken kunnen worden. Zij voeren daarvoor morgen gesprekken met de verschillende partijen om te kijken hoe verschillen overbrugd kunnen worden.

De afgelopen weken hebben in de gemeente Zaanstad verschillende verkennende en informatieve gesprekken met politieke partijen plaatsgevonden. Dit om te komen tot een traject waar uiteindelijk een bestuursakkoord en een coalitie uit zouden moeten komen.

Na diverse gesprekken is door mevrouw Boom (voormalig informateur) geadviseerd om te starten met gesprekken tussen VVD, POV, PVDA, D66, GL en CDA. Zodat een coalitie zou kunnen ontstaan die het meest kan bogen op een stabiele samenwerking met veel bestuurlijke ervaring én een brede meerderheid in de gemeenteraad.

De VVD heeft het advies overgenomen en de partijen uitgenodigd om op 21 april jl. samen te komen zodat er gestart kon worden met een bestuursakkoord voor de periode 2018-2022.

Na de uitnodiging besloot GroenLinks dat zij zich niet in deze conclusie kon vinden. GroenLinks heeft een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de politieke stijl en inhoudelijke opvattingen van POV. Ook ziet zij meerdere combinaties tussen de zeven partijen. Dit omdat geen van de bovengenoemde zeven partijen elkaar uitsluit.

VVD en GroenLinks willen naar een oplossing zoeken
Een gesprek tussen de VVD en GroenLinks op 21 april jl. heeft niet geholpen om het voorbehoud richting de POV en de meerdere combinaties helder te krijgen. GroenLinks wil wel naar een oplossing zoeken, net als de VVD.

Gerard Ram (fractievoorzitter VVD): ‘De VVD heeft vertrouwen dat de verschillen alsnog overbrugbaar zullen blijken te zijn. Wij hebben zaterdag in een goed gesprek met GroenLinks bemerkt dat zij bereid is om in een nieuwe ronde van gesprekken aan te geven welke mogelijkheden zij ziet tot het vormen van een coalitie. Daarom neemt de VVD de uitnodiging van GroenLinks aan om naast de heer Van der Burg ook mevrouw Pels een rol te laten vervullen om de ontstane situatie weer vlot te trekken.’

De heer Van der Burg en mevrouw Pels voeren de gesprekken dinsdag 24 april. Zij organiseren individuele, gecombineerde en/of gezamenlijke gesprekken met de verschillende partijen.

Over Eric van der Burg en Zita Pels
Eric van der Burg beheert als wethouder namens de VVD in Amsterdam de portefeuilles Zorg en Welzijn, Ouderen, Sport en Recreatie, Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Stadsdeel Zuid. Eric van der Burg is sinds 1987 actief in de Amsterdamse politiek. Aanvankelijk als deelraadslid en portefeuillehouder in stadsdeel Zuidoost en tussen 2001 en 2010 als gemeenteraadslid. In juli 2014 is Van der Burg begonnen aan zijn tweede termijn als wethouder. Naast zijn werk als wethouder voor Amsterdam heeft de heer van der Burg een aantal nevenfuncties: Lid Topteam Sport, voorzitter Raad van Toezicht omroep NTR, lid Raad van Toezicht Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie.

Zita Pels is namens GroenLinks lid van Provinciale Staten Noord-Holland. Zij is ook directeur van de stichting Kyra Foundation. Mevrouw Pels studeerde bestuurs- en organisatiewetenschap en haalde tevens haar master in Religiestudies. Als lid van Provinciale Staten Noord-Holland heeft zij dierenwelzijn, duurzame landbouw en natuurbescherming binnen de commissie Natuur, Landbouw en Grondzaken in haar portefeuille. Tevens is zij plaatsvervanger in de commissie Financiën en de Audit commissie