ZAANDAM - Zaanstad heeft samen met Zaanse Groene een Europese subsidie in de wacht gesleept van €300.000. Dit geld gaat gebruikt worden om inwoners en organisaties meer regie te geven op hun eigen energievoorziening. Concreet kan daarbij gedacht worden aan het verbinden van bijvoorbeeld sportverenigingen die energie opwekken aan inwoners die energie nodig hebben.

Zaanse Groene, een platform dat lokaal opgewekte energie aan lokale gebruikers koppelt, gaat een centrale rol spelen. Met hun inbreng kan lokale energie, lokaal gebruikt worden zonder afhankelijk te zijn van grote energieleveranciers. De subsidie voor Zaanstad maakt onderdeel uit van een groter subsidiebedrag van €2,3 miljoen. Afgelopen periode heeft de gemeente Zaanstad als penvoerder, samen met partijen uit de Metropoolregio Amsterdam, België, Denemarken en Verenigd Koninkrijk de subsidieaanvraag bij de Europese Unie ingediend. Het concept van Zaanse Groene gaat binnen de regio op andere plekken ook gestart worden.

‘Voor Zaanstad is dit een mooie duw in de rug’, zegt wethouder duurzaamheid Sanna Munnikendam. ‘Met dit bedrag kunnen we Zaankanters die in huizen wonen die nog niet zo duurzaam zijn, betrekken bij de energietransitie. Ook zij kunnen namelijk gebruik maken van duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld van de zonnepanelen op het dak van de buren of de plaatselijke sportvereniging. Dat de EU dit project subsidieert zegt dat we op de goede weg zijn’.

Het project richt zich op bestaande netwerken zoals bedrijvenverenigingen, scholen en sportverenigingen. Zij worden in staat gesteld om hun eigen energie te gaan opwekken, en te gaan verhandelen. Daarnaast gaan de partijen die de subsidie ontvangen samenwerken om gebruikers van energie te stimuleren om aan dergelijke lokale energievoorzieningen deel te nemen. Hiermee wordt het mogelijk om inwoners en organisaties meer te betrekken en meer regie te geven op hun eigen energievoorziening en de veranderingen die daar de komende jaren in gaan plaatsvinden. Dit vergroot naar verwachting de betrokkenheid, onafhankelijkheid en de bereidheid om te investeren in verduurzaming van de energievoorziening.