ZAANDAM - Het landelijke ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ voor gereguleerde cannabis, gaat op 17 juni van start. Zaanstad is één van de tien deelnemende gemeenten. Om het experiment in Zaanstad mogelijk te maken, stelt de gemeente nadere regels vast.

Burgemeester Jan Hamming: “Drugscriminaliteit tast de leefbaarheid en veiligheid in Zaanstad aan. Bijna wekelijks rollen we illegale drugspanden op die middenin woonwijken staan, dit soort praktijken leveren voor de buurt levensgevaarlijke situaties en overlast op. Op allerlei manieren treden we hier samen met politie en andere betrokken partijen tegen op. Daarom doen we als Zaanstad ook mee aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Op die manier willen we nog meer inzetten om de gevaren van drugs te beperken en de bijbehorende geldstromen uit het criminele circuit te halen.”

Verloop van het experiment

In het experiment doen telers, coffeeshophouders, vervoerders en toezichthouders ervaring op met de levering en verkoop van gereguleerde cannabis. Op 17 juni 2024 start de zogenaamde overgangsfase, waarin de coffeeshops zowel gedoogde als gereguleerde producten op voorraad hebben en verkopen. Na deze overgangsfase start de experimenteerfase waarschijnlijk op 16 september 2024. De experimenteerfase duurt vier jaar en kan met maximaal 1 jaar en 6 maanden worden verlengd. Het Rijk en de deelnemende gemeenten monitoren gedurende het experiment wat de effecten zijn op de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente.

Nadere regels coffeeshopbeleid

Gedurende het experiment wordt met nadere regels, afgeweken van de bestaande wet- en regelgeving. Zo kan de teelt, het vervoer en de verkoop van de hennep binnen het experiment niet strafrechtelijk worden vervolgd. Een nieuwe bepaling is ook dat het niet is toegestaan om verkoop vanuit de coffeeshop te laten plaatsvinden door middel van loketten aan de straatzijde, open puien of anderszins direct op of aan de weg.

Gezondheidsrisico’s

Het gebruik van cannabis geeft risico’s voor de gezondheid. Dat geldt ook voor de cannabis geproduceerd binnen het experiment. Voor de gereguleerde cannabis gelden wel kwaliteitseisen met betrekking tot vervuilende stoffen, om gezondheidsrisico’s te voorkomen en verminderen.

Tijdens het experiment is er extra aandacht voor preventie. De deelnemende coffeeshops zijn verplicht om hun personeel te scholen in het geven van voorlichting over risico’s en verwijzing bij problematisch gebruik. Daarnaast wordt de consument geïnformeerd over effecten en gezondheidsrisico's van cannabisgebruik door middel van een bijsluiter.