ZAANDAM - Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bezocht op woensdag 27 mei Zaandam-Oost om zich te laten bijpraten over de gang van zaken bij gemeenten in tijden van corona, met name in kwetsbare gebieden. Samen met burgemeester Jan Hamming en wethouder Songul Mutluer ging ze in gesprek met professionals uit het onderwijs (schooldirecteur), Sociaal Wijkteam, politie en gemeente. Ze sprak onder andere over de toekomst van de kinderen, de veiligheid op straat, het vergroten van de kansen op werk en het bouwen van nieuwe woningen in de wijk. Duidelijk is dat juist nu kwetsbare wijken extra aandacht nodig hebben.

Kajsa Ollongren: "De coronacrisis raakt alle Nederlanders, maar juist ook bewoners van kwetsbare gebieden. Dat zie ik ook hier in Zaanstad. Burgemeester Hamming, een wijkagent, basisschooldirecteur en jongerenwerker hebben mij laten zien wat de gevolgen van corona zijn voor hun stad, hoe hun lokale aanpak van onderwijsachterstanden, werkeloosheid en jongerenparticipatie werkt en wat er nog te doen is. Het is goed om te zien hoe dicht de gemeente Zaanstad bij zijn inwoners staat en voortvarend aan de slag is gegaan. Met het Programma Leefbaarheid en Veiligheid werken we samen met gemeenten, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een langjarige aanpak om de positie van bewoners te verbeteren."

"Wij zijn blij dat we de minister hebben laten zien wat hier in onze gemeente speelt", zegt burgemeester Jan Hamming. "We zien dat de coronacrisis de kwetsbaarste gebieden van onze gemeente het hardst raakt. Inwoners hier hebben het extra zwaar.


Denk bijvoorbeeld aan spanningen die toenemen binnen grote gezinnen in kleine huizen met weinig veilige (buiten)ruimte. De werkloosheid, die al hoog was, neemt toe en het vinden van nieuw werk is moeilijker.
Denk aan de kinderen in deze gezinnen waar het voor ouders moeilijk is om goede ondersteuning bij schoolwerk te geven die nodig is in de periode dat de scholen dicht waren Hierdoor zijn onderwijsachterstanden soms flink zijn opgelopen. En denk aan jongeren die hun werk verliezen en zich verzamelen zich op straat. Ze veroorzaken overlast in de openbare ruimte, waardoor spanningen in de wijk erger worden en waarbij de verleidingen van het makkelijke geld van de criminaliteit soms te groot worden.De minister ziet dit ooken wil ook intensiever samenwerken met deze gebieden. , Sinds 2019 trekken wij al met elkaar op via het Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Wij willen, samen met het Rijk, investeren in de grootste knelpunten die wij nu zien: onderwijsachterstanden, het oplopen van de werkloosheid, de toename van schulden en armoede, de jeugdoverlast, risico's op vlucht in criminaliteit en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Alleen zo kunnen we voorkomen dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de tweedeling in onze samenleving groter wordt. We hebben afgesproken hier op korte termijn vervolgstappen in te zetten."