ZAANSTAD - De gemeenteraad van Zaanstad komt dinsdagavond 27 maart in een extra vergadering bijeen om een besluit te nemen over het verzoek van lijsttrekker Judith Raa van de Partij voor de Dieren (PvdD).

Zij heeft gevraagd om de uitgebrachte stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen. Aanleiding voor het verzoek is dat bij de toedeling van de laatste restzetel er slechts één stem verschil is tussen de PvdD en ROSA.

De uitslag van de raadsverkiezingen is afgelopen vrijdag definitief vastgesteld in een openbare zitting van het Centraal Stembureau. In de processen-verbaal zijn door het Centraal Stembureau geen ernstige onrechtmatigheden gevonden die aanleiding gaven voor een hertelling. Tegen het besluit van het Centraal Stembureau is geen beroep mogelijk. Een verzoek om hertelling aan de zittende gemeenteraad is wel mogelijk.

Mocht de gemeenteraad morgen besluiten tot een hertelling, dan zal de openbare hertelling woensdag 28 maart plaatsvinden, zodat de installatie van de nieuwe gemeenteraad op donderdag gewoon doorgang kan vinden.