ZAANDAM - Tot eind augustus van dit jaar verstrekt Zaanstad subsidie aan twaalf lokale culturele instellingen zodat zij hiermee activiteiten voor jongeren kunnen organiseren. Dit zijn zowel gevestigde als nieuwe initiatieven in Zaanstad die zich richten op het versterken van de jongerencultuur. Zaanstad maakt hiervoor gebruik van een doeluitkering van het Rijk.

De lijst bevat twaalf instellingen verspreid over Zaanstad. Aan hun projecten worden voor 2024 éénmalig subsidies toegekend. Dit gebeurt vanuit de doeluitkering Impuls Jongerencultuur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Deze subsidies zijn bedoeld voor cultuurdeelname met extra aandacht voor lokale plekken en initiatieven voor jongeren om zich creatief te ontwikkelen en met cultuur bezig te zijn. De doelgroep is jongeren van 14 tot en met 27 jaar Cultuurparticipatie onder jongeren is afgenomen tijdens de coronaperiode, terwijl meedoen aan lokale cultuur een positief effect heeft op het welzijn.

Zaanstad Bruist!

Wethouder Wessel Breunesse van Kunst en Cultuur: “Door deze kans te pakken kunnen we de jongeren in Zaanstad ook dit jaar in aanraking laten komen met kunst en cultuur. Door het stimuleren van jongerencultuur helpen we deze doelgroep met het vinden van een manier om zichzelf uit te drukken. Kunst en cultuur dragen bij aan een gevoel van verbondenheid en sociale samenhang – belangrijke waarden die tijdens de coronaperiode enorm onder druk hebben gestaan. Het is mooi dat via deze impuls nieuwe plekken en initiatieven ontstaan voor jongeren, naast alle bestaande activiteiten van bijvoorbeeld Fluxus, De Groote Weiver of het Zaans Toneelhuis. Samen maken alle partijen het culturele leven in Zaanstad nog veel bruisender”.

Nieuwe initiatieven


De Kamer, Black Wall Street en CNCPT.info zijn drie nieuwe initiatieven voor jongeren in Zaanstad die door deze eenmalige impuls een steun in de rug krijgen.

Stichting Raaz opende in februari 2024 de nieuwe locatie van de Kamer op de Dam in Zaandam. De Kamer is een hub voor jongerencultuur met een podium en programmering, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Muzikale optredens en talentontwikkeling staan hier centraal.

Black Wall Street is een nieuwe kunstzinnige plek in Zaanstad waar kunst, cultuur, educatie en talentontwikkeling centraal staan. Het is een plek waar verschillende culturen samenkomen om te leren over kunst en cultuur vanuit Afrika en de Afrikaanse diaspora. Tijdens het openingsweekend worden tal van verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een modeshow, tentoonstelling, paneldiscussies en dansworkshops.

CNCPT.info is een jong kunstcollectief en atelier in Zaanstad dat de creatieve community van Zaanstad samenbrengt door netwerkevenementen, infomarkten en paneldiscussies te organiseren. CNCPT.info adviseert diverse jonge makers uit verschillende disciplines hoe zij de weg moeten vinden in de culturele sector.

Impuls Jongerencultuurraad

Begin 2024 is een tijdelijke ‘ Impuls Jongerencultuurraad ’ samengesteld, bestaande uit jongeren tussen de 14 en 27 jaar, aangedragen door partijen die vorig jaar deelnamen aan de Impuls Jongerencultuur. Zij adviseren de gemeente over de invulling van dit laatste deel Impuls Jongerencultuur in 2024. De jongeren zijn zelf actief in de culturele sector en praten en denken mee vanuit hun eigen ervaring en behoeften van jongeren. De Gemeente Zaanstad geeft hiermee gehoor aan de oproep van jongeren om hen meer te betrekken bij besluitvorming die invloed heeft op jongeren.