ZAANDAM - De Zaanse jongerencultuur krijgt extra geld om cultuurparticipatie onder jongeren te vergroten en te stimuleren. Gemeente Zaanstad heeft € 310.000 ontvangen van het Rijk om Zaanse jongeren aan te moedigen en te helpen bij cultuurbeoefening. Het Rijk stelt dit geld beschikbaar aan gemeenten in het kader van het herstel na corona.

Gevarieerd aanbod

De extra middelen zijn bedoeld voor cultuurparticipatie-en beoefening door jongeren van 14 tot en met 27 jaar. Wessel Breunesse (Wethouder Cultuur): "Met dit geld kunnen we onze Zaanse jongeren een heel gevarieerd aanbod doen waar zowel beginnende creatievelingen als opkomende talenten kansen krijgen om deel te nemen aan cultuur. En om zelf aan de slag te gaan. Zo worden er DJ-lessen aangeboden, komt er een indoor hiphopfestival en worden er graffiti- en filmworkshops gegeven. Er komt ook oefenruimte voor bandjes en plekken om aan de slag te gaan met theater, dans, muziek, en urban arts".

Besteding en uitvoering

De specifieke uitkering (SPUK) Impuls Jongerencultuur is in december 2022 ontvangen door de gemeente. Het Rijk stelde daarbij als voorwaarde dat de middelen nog in 2022 besteed moesten worden. Er is daarom besloten om met deze extra uitkering een Pilot Impuls Jongerencultuur Zaanstad uit te voeren. Voor het instellen van een nieuwe subsidieregeling was de tijd te kort.

Deelnemende organisaties binnen de pilot

Er nemen negen (jongeren)organisaties deel aan de pilot. Zij hebben cultuurparticipatie tot één van hun kernbezigheden in Zaanstad. De komende tijd gaan zij aan de slag met de uitwerking. De organisaties die deelnemen aan de pilot zijn RAAZ, Zaanstad Live, De Groote Weiver, ZSAlliance, CNCPT, Stichting SiZa, ZAAN=AAN, Theatermijn en FluXus in samenwerking met elkaar en onder andere het sociaal wijkteam van Zaanstad.

Jongerencultuurraad praat mee over vervolg pilot

De pilot vormt de basis voor een nieuwe tijdelijke regeling Impuls Jongerencultuur. In 2023 en 2024 wordt er opnieuw rijksgeld beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan de lokale jongerencultuur.

De deelnemende organisaties dragen op initiatief van de gemeente jongeren en jongvolwassenen (14-27 jaar) aan voor de 'Impuls Jongerencultuurraad'. Deze Jongerencultuurraad denkt, praat en adviseert mee over de invulling van een nieuwe tijdelijke regeling.