ZAANSTAD - Omdat op verschillende plekken in Zaanstad inwoners, ondernemers en bezoekers op straat structureel overlast ervaren, breidt de gemeente het zogenoemde “beleid verblijfsontzeggingen” uit.


De verblijfsontzegging is een bestuurlijk handhavingsinstrument waarmee kortdurend de toegang voor een bepaald gebied kan worden ontzegd. Met de uitbreiding is besloten om bij het Kaaikhof in Assendelft en in de omgeving van De Tref in Zaandam het beleid van verblijfsontzeggingen in te voeren. Daarnaast krijgen ook de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (boa’s) naast de politie de mogelijkheid om verblijfsontzeggingen op te leggen.

“Mensen moeten zich veilig voelen op straat”, zegt burgemeester Jan Hamming. ‘In het centrum van Zaandam, bij het Kaaikhof en bij De Tref zijn er mensen die veel overlast geven. Het gaat dan onder andere om hinderlijk en grensoverschrijdend gedrag, vandalisme, geluidsoverlast, verdovende middelen gebruik (drugs, alcohol, lachgas), geweld en intimidatie. Zowel politie als gemeentelijk handhavers treden op tegen overtredingen en strafbare feiten en houden actief toezicht, maar zij merken dat het enkel uitdelen van boetes niet werkt. We verwachten dat de verblijfsontzegging wel kan helpen om deze overlast tegen te gaan en denken daarmee het veiligheidsgevoel op straat te vergroten. Als er een waarschuwing wordt opgelegd aan een jongere dan wordt het moment meteen gebruikt om contact te leggen, met zowel de persoon als diens familie. Gekeken kan dan worden of er extra zorg of ondersteuning nodig is om dit gedrag te voorkomen. Daarmee werkt deze maatregel niet alleen repressief maar ook preventief”.

Waarschuwing vaak voldoende

De afgelopen tijd kon de politie de verblijfsontzegging al opleggen in het centrum van Zaandam. Zij merken dat het uitreiken van een waarschuwing van een verblijfsontzegging vaak al het beoogde effect heeft. De overlastgever verlaat het gebied en is in veel gevallen minder snel geneigd om dezelfde overtreding opnieuw te begaan. Daarmee is het een efficiënt middel om gericht en proportioneel op te treden tegen structurele overlastgevers. Deze overlastgevers kunnen 3, 6 of 12 weken uit het gebied ontzegd worden met als doel de straten veiliger en leefbaarder te maken voor inwoners, ondernemers en bezoekers van Zaanstad.

Werkwijze

Op het moment dat iemand overlast geeft kunnen politie of boa’s een waarschuwing van een verblijfsontzegging uitreiken. Begaat de persoon in kwestie dan nogmaals een overtreding dan wordt hem daadwerkelijk verblijfsontzegging opgelegd. Als de persoon dan alsnog in het gebied komt dan wordt hij/zij aangehouden en volgt een proces-verbaal wegens een overtreding van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. De strafrechtelijke afhandeling van deze strafbepaling ligt vervolgens bij het Openbaar Ministerie.