ZAANSTAD - De gemeente neemt extra maatregelen om de straten in Poelenburg en Peldersveld schoon te krijgen en te houden. Zo worden volle straatcontainers in de wijken eerder geleegd en gaat afvalverwerker HVC containers die een storing hebben sneller repareren. Elke maandag wordt al het losse (grof)vuil dat op straat staat weggehaald. Daarnaast wordt de voorlichting over de regels uitgebreid en gaan handhavers streng toezien op het naleven ervan door inwoners en bedrijven.

‘Alleen op deze manier kunnen we de situatie in de wijken verbeteren’, zegt wethouder Dick Emmer (Poelenburg). ‘De gemeente zorgt ervoor dat de basis op orde is, dat containers werken en de voorlichting goed is. Maar we verwachten ook wat van de bewoners en bedrijven: houd je aan de afspraken en anders krijg je een boete. Zo houden we de wijken samen schoon.’

Signalen van bewoners

De afgelopen weken kwamen signalen binnen van bewoners van Poelenburg en Peldersveld die overlast ervaren door afval op straat. De afgelopen tijd bleek dat sommige containers langere tijd vol of buiten bedrijf waren. De gemeente heeft nu met HVC afgesproken dat de containers vaker worden gecontroleerd en sneller worden gerepareerd als dat nodig is. Ook de informatievoorziening over de regels rond afvalinzameling, met name voor nieuwe inwoners, schiet soms tekort.

Bewonerscoaches gaan helpen

De gemeente begint daarom, in samenwerking met partners in de wijk, een campagne over afval. Daarnaast gaat de gemeente bewonerscoaches werven. Dit zijn mensen die bewoners op straat gaan helpen hun afval op de juiste manier aan te bieden voor inzameling. Sinds kort lopen ook structureel handhavers door de wijk. Zij spreken mensen aan op gedrag en geven boetes voor het illegaal dumpen van vuil.

Strijd aan met vuil op straat

‘Hard en zacht is de kern van ons gehele actieplan voor Poelenburg en Peldersveld, en dat doen we dus ook in het geval van vuil’, zegt wethouder Emmer. ‘We gaan de strijd aan met vuil op straat. Wie wil, leggen we uit hoe het werkt en helpen we verder. Wie niet wil, pakken we aan met boetes.’

Samen de stad schoon houden

In Zaanstad gooit bijna iedereen, zo’n 90% van de bewoners, zijn afval weg op de juiste plaats. Op die manier houden we samen de stad schoon. Ook Poelenburg en Peldersveld kunnen schone wijken worden als iedereen zijn afval op een goede manier aanbiedt. Op bijna iedere straathoek staat een ondergrondse container waar bewoners met een pas hun restafval in kwijt kunnen. Op verschillende plaatsen in de wijk kan oud papier en plastic in containers worden gegooid. Afval dat daar niet in past, grofvuil, kan worden aangemeld bij HVC of op zondagavond bij de containers worden gezet. Bewoners die zich niet aan deze regels houden, kunnen een boete van € 120,- krijgen.

Actieplan Poelenburg en Peldersveld

Begin 2017 heeft de gemeenteraad het actieplan Poelenburg en Peldersveld vastgesteld. Dit plan is erop gericht om Poelenburg en Peldersveld duurzaam te verbeteren. Het actieplan richt zich op vijf opgaven: Jongeren, Opvoeding en Onderwijs, Taal, Armoede en Participatie, en Vuil. Op al die gebieden wordt soms zichtbaar, soms nog niet zichtbaar, gewerkt aan verbeteringen. Daarbij is bij elke opgave ‘hard en zacht’ het uitgangspunt: zacht in het bieden van ondersteuning van bewoners die vooruit willen en tijdelijk hulp nodig hebben. Hard tegen crimineel gedrag, overlast op straat of niet willen integreren.