ZAANDAM - De gemeenten en woningcorporaties uit Zaanstreek-Waterland verlengen de 65+ verhuisvoordeelregeling met een jaar. Het afgelopen jaar hebben 60 ouderen gebruik gemaakt van deze regeling. Zij zijn verhuisd van een grotere (gezins)woning naar een gelijkvloerse woning met behoud van de 'oude' huur. Daarnaast ontvingen zij een verhuisvergoeding van € 1.000. Ook kunnen zij begeleiding krijgen van een doorstroommakelaar van de corporaties.

Veel ouderen blijven noodgedwongen in een gezinswoning wonen omdat verhuizen naar een beter passende woning vaak een hogere huur betekent. Niet iedereen kan dat opbrengen. Ook zien ouderen op tegen een verhuizing omdat er veel bij komt kijken. De 65+ verhuisvoordeelregeling verlaagt de drempel om tóch deze stap te nemen. Ouderen krijgen voorrang op de geselecteerde woningen, behouden hun oude huur en ontvangen een verhuisvergoeding van € 1.000. Ook kunnen zij begeleiding krijgen van een doorstroommakelaar.

Doorstroming woningmarkt


Namens de deelnemende gemeenten zegt wethouder Wonen Harrie van der Laan (Zaanstad): "We zien dat de regeling zijn vruchten afwerpt. Ouderen stromen door naar een gelijkvloerse woning en de corporaties kunnen de grotere huizen die vrijkomen verhuren aan gezinnen. Deze doorstroming is broodnodig in de krappe woningmarkt in Zaanstreek-Waterland. Daarnaast is een fijne en passende woning belangrijk om prettig oud te kunnen worden. Ouderen die gebruik maakten van de regeling zijn erg tevreden. Naast het gelijkvloers wonen geven zij onder andere aan dat zij door de verhuizing nu dichter bij voorzieningen of dichter bij familie wonen. Allemaal factoren die eraan bijdragen dat ouderen op een prettige manier oud kunnen worden en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen."

Verhuizen binnen de regio


Een jaar geleden ging de regeling van start. Tussen juli 2021 en eind maart 2022 zijn 101 woningen aangeboden onder de regeling. Hiervan zijn 60 woningen verhuurd via deze voorrangsregeling. Tot 2 mei 2022 zijn er 57 verhuissubsidies verstrekt. De meeste verhuizingen vonden plaats binnen dezelfde gemeente. Ongeveer een derde van de senioren verhuisden naar een andere gemeente binnen de regio. Dit jaar willen de corporaties minimaal 100 tot maximaal 300 woningen aanbieden onder de 65+ verhuisvoordeelregeling.

Verhuizing is grote stap


Namens de woningcorporaties zegt Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris: "Het is voor ouderen een grote stap om te verhuizen. Bijvoorbeeld omdat ze onbekend zijn met het woningaanbod of huiverig zijn voor de kosten van een verhuizing of een hogere huur. Met deze regeling hebben we de drempel verlaagd. Als corporaties kijken we natuurlijk goed naar de geografische spreiding en diversiteit van de 100-300 woningen die wij zullen aanbieden. We bieden zowel woningen in seniorencomplexen als woningen in gemengde complexen aan. En de regeling maakt het ook mogelijk om makkelijk te verhuizen van de ene naar de andere woningcorporatie en van de ene naar de andere gemeente."

Voor wie?

De 65+ verhuisvoordeelregelingregeling geldt voor huishoudens die bestaan uit maximaal twee volwassen personen (alleen of met partner, geen inwonende kinderen), en minimaal een lid van het huishouden is 65 jaar of ouder. Zij huren nu een corporatiewoning in de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. De volgende corporaties zijn betrokken: Intermaris, Wooncompagnie, Rochdale, Eigen Haard, WormerWonen, Woonzorg Nederland, ZVH en Parteon. Het huishoudinkomen dient lager te zijn dan de inkomensgrens die het Rijk vaststelt voor de toewijzing van sociale huurwoningen

Huurders denken mee


De verhuisregeling is gemaakt in samenspraak met de huurdersorganisaties in de Zaanstreek- Waterland. De huurdersorganisaties waren betrokken bij de evaluatie en zijn positief over de verlenging van de regeling. Het Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ) spant zich al jaren in voor de doorstroming van oudere huurders en denkt actief mee over het vergroten van de bekendheid van de 65+ verhuisregeling.