ZAANSTAD - Zaanstad presenteert concrete maatregelen aan de gemeenteraad om de veiligheid, leefbaarheid en de kwaliteit van de woningen in Zaandam Oost te verbeteren. Het gaat om o.a. het bestrijden van malafide kamerverhuur, de verduurzaming van woningen en het vergroenen en gebruiksvriendelijker maken van de openbare ruimte en parken. Deze maatregelen worden grotendeels bekostigd uit de vorig jaar verkregen Rijksbijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds en richten zich op de wijken Zaandam Zuid, Poelenburg, Peldersveld/Hoornseveld, Rosmolenwijk en Kogerveldwijk.


Wethouder Songül Mutluer: "Met deze gelden vanuit het Rijk, kiezen we voor investeringen die duidelijk zichtbaar zijn in deze kwetsbare wijken en positieve impact hebben op de kansen voor kinderen en het welzijn van alle bewoners. Een stevigere inzet tegen woonfraude draagt bij aan de veiligheid, investeren in meer duurzame woningen betekent lagere woonlasten en een groenere omgeving stimuleert ontmoeting en een hogere kwaliteit van leven. Volkshuisvesting gaat namelijk niet alleen om stenen, maar vooral om de positieve impact en meerwaarde voor de bewoners, van jong tot oud. En dat is precies waar we nu met deze gelden op inzetten."

Een pakket aan maatregelen

Het Zaanse college van B&W introduceert een samenhangend pakket aan maatregelen die elkaar versterken.

Kamerverhuur en criminele netwerken

Op een aantal plekken in Zaandam Oost, zorgt kamerverhuur voor overbewoning en overlast. Het is steeds vaker een verdienmodel, ook voor criminelen, en het drijft de schaarste op de al krappe woningmarkt op. Zaanstad gaat daarom extra capaciteit inzetten op het handhaven van illegale kamerverhuur. Een integraal interventieteam (een samenwerking tussen gemeente en onder andere de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Politie) gaat daarbij criminele netwerken en verdienmodellen zo veel mogelijk verstoren. Onderdeel daarvan is ook het overnemen van vastgoed, circa 100 woningen, te beginnen met de woningen waar veel overlast wordt veroorzaakt.

Verduurzamen bestaande woningen

Er komt een regeling waarmee particuliere woningeigenaren hun woning duurzamer kunnen maken. Dat zorgt voor meer comfort in huis, een lagere energierekening en minder CO2 uitstoot. Het doel is 650 woningen te verbeteren tot minimaal energielabel B, waarvan er 500 woningen ook gereed worden gemaakt op een toekomstige aansluiting op een warmtenet. Daarnaast wordt een financieel instrument ontwikkeld in samenwerking met Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ), om 100 woningen via sloop/nieuwbouw en 100 woningen via renovatie te verduurzamen.

Openbare ruimte en parken

Er komen meer bomen en groen in de openbare ruimte, zodat die nog meer uitnodigt tot spelen, bewegen en ontmoeting. Om het gebied meer klimaatadaptief te maken, komt er een voorziening voor ondergrondse waterberging. Het Darwinpark en het Burgemeester In 't Veldpark worden nog meer uitnodigend. Voor het Zaans Natuur & Milieucentrum (ZNMC) komt een nieuw, duurzaam onderkomen in het Darwinpark. En om overlast in het In 't Veldpark te voorkomen, komt er elders een (tijdelijke) inloopvoorziening voor de groep mensen die nu nog vaak in het park bivakkeren.

Pleiten voor structurele investeringen

Zaanstad kan met deze maatregelen een flinke verbeterslag maken, maar kijkt nog verder naar de toekomst. Burgemeester Jan Hamming: "Kwetsbare wijken zoals die in Zaandam Oost verdienen onze aandacht. Het zijn wijken met geweldige inwoners en ongelofelijk veel potentie, alleen niet iedereen krijgt gelijke kansen om alles uit zijn of haar mogelijkheden te halen. Daarom moeten we juist hier investeren. Tegelijkertijd blijven we realistisch, we lossen natuurlijk niet álle problemen in één keer op met een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds, daar is meer voor nodig. Daarom blijven we samen met andere gemeenten het Rijk oproepen voor structurele investeringen in kwetsbare gebieden. Iedereen verdient het om zijn of haar dromen waar te maken, iedereen verdient gelijke kansen. Dat vraagt om lange termijn denken vanuit de overheid en daarover blijven we met het Rijk het gesprek aan gaan."