ZAANSTAD - Duizenden ouders in Nederland zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Ook in Zaanstad zijn inmiddels 371 Zaanse ouders aangemerkt als gedupeerde. Het kabinet heeft de toezegging gedaan om publieke schulden kwijt te schelden. Wethouder Natasja Groothuismink: 'Ook wij als gemeente Zaanstad hebben nu officieel het besluit genomen dat gedupeerden hun gemeentelijke schulden niet hoeven te betalen. Gedupeerde ouders ontvangen binnen enkele weken een brief met de kwijtschelding.' Het gaat op dit moment om 105 inwoners met in totaal een schuld van bijna € 130.000. Als de Belastingdienst de komende maanden meer inwoners uit Zaanstad als gedupeerden aanmerkt kan dit hoger uitvallen. Het rijk heeft toegezegd alle kosten die gemeenten maken bij het verlenen van de kwijtschelding volledig te vergoeden.

Sinds 2 maart 2021 vordert gemeente Zaanstad geen publieke schulden meer in. Gemeente Zaanstad en andere gemeenten bereiden zich nu voor om ook gemeentelijke schulden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021, kwijt te schelden. De concept Verzamelwet hersteloperatie toeslagen – die deze kwijtschelding officieel regelt - wordt in september door de staatssecretaris van financiën ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022. Wethouder Groothuismink: 'Nu het ministerie van Financiën en de VNG garanderen dat het rijk de kosten draagt van de gemeentelijke schulden, willen wij onze inwoners zo snel als mogelijk duidelijkheid geven. Zij verdienen het om zo snel mogelijk geholpen te worden bij hun (financiële) problemen.'

Voor vragen over wat gemeente Zaanstad voor gedupeerden kan betekenen: website gemeente Zaanstad