ZAANDAM - Camperrijders mogen niet meer overnachten op het P+R terrein Zaandijk-Zaanse Schans. Het parkeren van campers is wel toegestaan, maar overnachten niet meer met ingang van woensdag 25 november a.s. Overnachten op deze plek werd eerder wel gedoogd door de gemeente. Het collegebesluit om overnachten wel toe te staan, is ingetrokken.

Bewoners van de wijk Oud-Zaandijk ondervonden al langere tijd – sinds 2017 - overlast van campers in de wijk die daar geparkeerd werden. Om de hinder tegen te gaan, richtte de gemeente in 2018, 17 parkeerplaatsen in op het P+R terrein om te kunnen overnachten. Deze camperplekken zouden in 2019 worden aangewezen als camperovernachtingsplaats en opgenomen worden in de gemeentelijke regelgeving (APV).

Dit aanwijzen had gevolgen voor de kosten voor onderhoud en handhaving maar ook het innen van toeristenbelasting (Conform Wet Markt en Overheid). De prijs voor een overnachting zou daardoor flink omhoog gaan. Dit zou er weer voor kunnen zorgen dat camperrijders weer in de wijk Oud-Zaandijk zouden parkeren.

Het college mag geen camperplaatsen aanbieden onder de integrale kostprijs. De Partij voor Ouderen en Veiligheid diende de motie ‘Kampeerwagenlocatie Zaandijk Zaanse Schans’ in. De motie roept op om de campingovernachtingsplaats op te heffen. Deze motie is aangenomen door de raad.

Handhaven bij overtreding
Het collegebesluit, waarin staat dat een deel van het P+R terrein aangewezen is als camperovernachtingsplaats, is ingetrokken en daarmee is overnachten niet meer toegestaan. De gemeente plaatste borden waarop staat dat alleen parkeren toegestaan is. Mogelijk dat parkeerhinder terug gaat komen in de wijk Oud-Zaandijk. De gemeente zal handhaven bij overtredingen