ZAANSTAD - Gemeente Zaanstad legt geen fietspad aan langs de Haansloot in de Krommenieër Woudpolder. Dat heeft het college van B&W besloten. Wethouder Wessel Breunesse: 'We moeten zorgvuldig omgaan met onze groene plekken. De Krommenieer Woudpolder is een bijzonder veenweide landschap, we vinden het belangrijk dat dit gebied behouden blijft en dat de natuurwaarde wordt versterkt. Deze plek draagt bij aan de gezondheid en aan de kwaliteit van het leven van onze inwoners. En dat zo dichtbij onze stad, dat moeten we koesteren. Daarom hebben we het eerder genomen besluit om het fietspad aan te leggen, heroverwogen. En besloten om dit fietspad toch niet aan te leggen.'

Andere argumenten om het fietspad niet aan te leggen zijn de al aanwezige fietsinfrastructuur en de beheers- en compensatiemaatregelen in verband met weidevogelgebied die met aanleg gemoeid zouden zijn. Ook is er beperkt politiek en maatschappelijk draagvlak voor het fietspad.

Uitzichtpunt
De gemeente bouwt ter hoogte van de Westdijk een uitzichtpunt, zoals in een motie van de gemeenteraad is vastgelegd. Voor het uitzichtpunt is een ontwerp opgesteld, waarvan de planvoorbereiding en realisatie nu wordt opgestart. Ook verkent de gemeente samen met buurtbewoners eventuele aanvullende maatregelen om de recreatieve beleving van de Krommenieer Woudpolder nog verder te versterken. Ook kijkt de gemeente naar manieren om de bestaande fietsverbindingen te verbeteren om zo de verbinding tussen Krommenie en het landelijk gebied te versterken.