ZAANDAM -Een aantal organisaties voor specialistische jeugdhulp in Zaanstreek-Waterland zal het budget overschrijden dat door de regio aan hen beschikbaar is gesteld. Door de wethouders Jeugd van de acht regiogemeenten is afgesproken dat deze organisaties daarom in principe geen nieuwe cliënten meer aannemen. Songül Mutluer, voorzitter van het wethoudersoverleg Jeugd Zaanstreek-Waterland: “Voorop staat dat onze jeugdigen die acuut hulp nodig hebben, die hulp altijd krijgen. Maar dan moeten we die hulp wel kunnen blijven betalen. Waar mogelijk zullen we daarom proberen alternatieven te bieden voor de zwaardere, dure specialistische jeugdhulp.”


Het huidige budget is niet toereikend
Bij vrijwel alle gemeenten in de regio stijgt het aantal jeugdigen en hulptrajecten. Er is in 2020 meer doorverwezen dan in dezelfde periode vorig jaar en er is een verschuiving naar de duurdere hulpvormen, zoals verblijf in een gezinshuis of groep binnen een instelling. Wethouder Songül Mutluer: “De hulpvraag in onze regio neemt toe, maar er is bij de gemeenten geen extra geld beschikbaar om de budgetten voor specialistische hulp op te rekken. Hier dringen we regelmatig op aan bij het Rijk, want zo kan het niet langer. Dit speelt niet alleen in onze regio, maar is echt een landelijk probleem.”

Verwijzingen en alternatieven
Een cliëntenstop wordt merkbaar voor jeugdigen en gezinnen. Verwijzingen naar een deel van de aanbieders van specialistische jeugdhulp zijn naar verwachting voor de rest van 2020 niet mogelijk. Bij verwijzing zal dan worden gekeken of er alternatieve vormen mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de vorm van hulp door een lokaal team of verwijzing naar een alternatieve jeugdhulpaanbieder die nog budgettaire ruimte heeft. Wanneer dit alles niet mogelijk is, maar de situatie toch vraagt om de inzet van de betreffende hulpaanbieder, zullen de gemeenten een budgetgarantie afgeven en de jeugdige/het gezin alsnog de hulp bieden om schrijnende situaties te voorkomen.

Inzet op preventie blijft onverminderd belangrijk
De maatregelen die regio Zaanstreek-Waterland al sinds 2018 inzet om meer preventief te werken, blijven van kracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beter inzetten van preventief aanbod, lichtere hulp bieden waar dat kan en zware hulp na gezamenlijk overleg. Daarnaast is er een (her)evaluatie van de tien procent duurste indicaties, Wethouder Songül Mutluer: “Voorkomen is beter dan genezen, dat betekent dat problemen niet groter worden dan nodig. We zien in de hele regio dat dit soort preventieve maatregelen werken, maar het kost tijd voordat we daar de financiële effecten van zien. Uiteindelijk wil je iedereen zo snel mogelijk de juiste hulp kunnen bieden, zeker voor onze jeugdigen. Dit blijft een zeer belangrijke, gezamenlijke opgave voor onze regio en voor de Nederlandse samenleving als geheel.”