ZAANSTAD - Op de nieuwe plek voor hockeyvereniging De Kraaien neemt gemeente Zaanstad maatregelen om de rugstreeppad te beschermen.

Zo wordt er een paddenpoel aangelegd en komt er een paddenscherm om de bouwlocatie. Wethouder Jeroen Olthof: “Door nauwe samenwerking met de omwonenden is het gelukt om tot een definitief ontwerp te komen dat zoveel mogelijk wensen van omwonenden meeneemt én voor De Kraaien een mooie nieuwe locatie oplevert. Tijdens de werkzaamheden gaan we zo zorgvuldig als mogelijk en nodig is, om met de aanwezige flora en fauna.”

Rugstreeppad

In opdracht van de gemeenteraad heeft gemeente Zaanstad het afgelopen jaar voorbereidingen getroffen om op de locatie Fortuinweg in Zaandijk een nieuwe plek voor hockeyvereniging De Kraaien te kunnen realiseren. Uit uitgebreid ecologisch onderzoek blijkt dat in het rietland naast de bouwlocatie de rugstreeppad zich bevindt. Om deze rugstreeppad te beschermen, plaatst de gemeente een paddenscherm inclusief opvangemmers rond de toekomstige bouwlocatie van de hockeyvelden en legt een nieuw winterbiotoop aan. Zo voorkomt de gemeente dat de rugstreeppad op de bouwlocatie gaat overwinteren . Ook wordt er een paddenpoel aangelegd waar de padden in het voorjaar en de vroege zomer eieren kunnen leggen. De Regionale Uitvoerings Dienst (RUD), het Hoogheemraadschap, de Omgevingsdienst en de gemeente hebben de benodigde vergunningen en ontheffingen gegeven om de werkzaamheden uit te voeren.

De aanleg start 14 september en duurt circa twee weken. Tijdens de werkzaamheden is regelmatig een ecoloog aanwezig, zodat er voldaan wordt aan de Wet natuurbescherming.