ASSENDELFT - Op donderdag 8 juni controleerde de gemeente samen met politie en brandweer verschillende particuliere opslagboxen aan de Omweg in Assendelft. Bij deze controle werd ook een speurhond ingezet die getraind is op het vinden van gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld voor de productie van synthetische drugs. Tijdens de controle werden geen gevaarlijke stoffen of verboden goederen aangetroffen.

Opslaglocaties kunnen – mede door hun anonieme karakter - gebruikt worden voor de opslag van drugs en/of grondstoffen voor de productie van drugs. De gemeente zet zich samen met partners als de politie, OM, douane en Belastingdienst in om dit tegen te gaan. De controles bij particuliere en commerciële opslagboxen zijn een aanvulling op de integrale controles die plaatsvinden op bedrijventerreinen en in woningen.

De gemeente Zaanstad gaat actief de strijd aan met ondermijnende criminaliteit en zet daarbij ook in op preventie. Zo werden op 22 maart tijdens een voorlichtingsbijeenkomst bij de gemeente verhuurders van commerciële opslaglocaties gewezen op signalen die kunnen duiden op drugsproductie of de opslag van drugs(grondstoffen). Bij verschillende opslaglocaties worden binnenkort posters opgehangen om aandacht te vragen voor deze signalen en om handelingsperspectief te bieden aan mensen die verdachte situaties opmerken.

Deze integrale controle bij opslagboxen vond plaats vanuit het project Cottica, dat inmiddels al enige tijd actief is in Zaanstad en zich richt op (handel in) verdovende middelen. De gemeente Zaanstad werkt hierin samen met andere overheidsorganisaties onder de vlag van het RIEC Noord-Holland. Het doel hiervan is het verstoren en tegengaan van criminele netwerken, het handhaven van de openbare orde en bijdragen aan leefbare en veilige buurten.