ZAANSTAD - Horecaondernemers, de gemeente Zaanstad en de politie hebben deze week in een overleg hun zorg uitgesproken over de mate waarin bezoekers van de horeca zich houden aan de maatregelen om corona te bestrijden. Nog altijd geldt dat er 1,5 meter afstand dient te zijn, mensen moeten zitten (binnen en buiten op terras), drukte dient vermeden te worden en bij klachten dient men thuis te blijven. Tussen de gemeente, politie en horeca is daarom besloten meer te gaan controleren op het handhaven van de 1,5 meter op de terrassen en in de horecagelegenheden. De politie zal strenger richting bezoekers gaan optreden en waarschuwingen en desnoods bekeuringen gaan opleggen. De ondernemers zijn blij met deze ondersteuning, omdat de bevoegdheden van handhaving en politie verder gaan dan die van de ondernemers en hun personeel.

Ruud Keinemans, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland Zaanstreek:

"De omzet van vele zaken is nog niet de helft van wat deze voor corona was, het is juist nu belangrijk om ervoor te zorgen de horeca open te houden en daarmee de toekomst te borgen. Dit is essentieel voor het voortbestaan van vele horecazaken. Horecabezoekers dienen er zelf voor te zorgen dat zij gepaste afstand houden, niet staan en zeker niet gaan dansen. Als we allemaal de regels respecteren, hoe niet-leuk of moeilijk soms ook, komen we het verst en kunnen we optimaal blijven genieten van de gezellige horeca."

Burgemeester Jan Hamming:

"De oproep van de Zaanse horecaondernemers is helder, zij kunnen niet alleen alle maatregelen naleven, daar hebben zij de hulp van de bezoekers voor nodig. De Zaanse horeca heeft het sinds 15 maart zeer zwaar gehad. Vanuit Zaanstad is daarom besloten soepel om te gaan om de uitbreiding van de buitenterrassen zoveel als mogelijk te ondersteunen en de ondernemers hiermee te helpen. Met het versoepelen van de maatregelen ligt er echter ook een grote verantwoordelijkheid bij de bezoekers. De horecaondernemers doen er veel aan om de maatregelen goed toe te passen en hun klanten te bedienen. Het kan echter niet zo zijn dat bij gebrek aan naleving van deze maatregelen door bezoekers, de horecaondernemers de dupe zijn. Om ons heen horen en zien we dat het aantal besmettingen toeneemt. Het virus is helaas niet met vakantie. Het is daarom essentieel dat bezoekers zich houden aan de 1,5 maatregel."