ZAANDAM - De gemeente Zaanstad en de Ondernemersvereniging Zaanstad-Zuid (OVZZ) maken parkmanagement mogelijk op 7 bedrijventerreinen in Zaanstad-Zuid. Met het invoeren van parkmanagement beogen OVZZ en gemeente het ondernemersklimaat nog verder te versterken door de veiligheid en het beheer van de terreinen te vergroten.

De aanpak richt zich op de bedrijventerreinen binnen het verzorgingsgebied van de OVZZ, te weten: Achtersluispolder, Hembrugterrein, Zilverland, Westerspoor, Zuiderhout, Houthavenkade en Westzanerdijk. De gezamenlijke ambitie is om door het verhogen van de veiligheid en het verbeteren van het onderhoud van dit gebied het ondernemersklimaat een positieve impuls te geven. De gemeente en OVZZ hebben dit mede mogelijk kunnen maken dankzij bijdragen van de Rijksoverheid en de provincie Noord-Holland. De intentie is om het parkmanagement van deze terreinen meerjarig op te zetten.

Prioriteiten in kaart brengen

In het verlengde van de KVO-certificering (Keurmerk Veilig Ondernemen) van deze bedrijventerreinen, is het van doorslaggevend belang dat het bureau
KG Parkmanagement via een enquête inventariseert wat er leeft onder de ondernemers en per terrein in kaart brengt waar ondernemers tegenaan lopen. Om het parkmanagement de komende maanden verder te kunnen optimaliseren is het dan ook cruciaal dat alle leden participeren en hun wensen, zorgen en dillema’s kenbaar maken, zodat prioriteit kan worden gegeven aan de juiste aandachtspunten.

Mogelijk maken van wensen van Zaanse ondernemers

Betrokken bestuursleden van OVZZ Rob Karst en Vincent van Vliet zijn blij met de start van hun langgekoesterde wens. “We hopen in de komende periode voor ondernemers zichtbaar te maken wat de voordelen van gezamenlijk parkmanagement zijn”.

Wethouder Economische Zaken Stephanie Onclin die zich de afgelopen jaren hard heeft gemaakt voor de ambitie van de ondernemers: “Ik ben blij dat wij deze wens van de ondernemers mogelijk kunnen maken samen met het Rijk en de Provincie Noord-Holland. Met de introductie van Parkmanagement kan er nog effectiever door ondernemers en gemeente worden samengewerkt om de bedrijventerreinen aantrekkelijker, schoner en veiliger te maken. Dat komt de kwaliteit van werken én ondernemen in dit voor ons en de regio belangrijke gebied aan het Noordzeekanaal ten goede.”