ZAANDAM - Woningcorporatie Parteon wil 22 huizen aan de Monseigneur Callierstraat/Dr. Schaepmanstraat slopen en vervangen door 32 (senioren)woningen. De bestaande woningen in de Rosmolenbuurt hebben een slechte fundering, zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Parteon wil op deze plek investeren in de nieuwbouw van 32 gelijkvloerse appartementen in een complex van maximaal drie verdiepingen. Wethouder Wonen Harrie van der Laan is enthousiast over de plannen. "Er is grote behoefte aan ouderenwoningen. Op deze manier komt de broodnodige doorstroming op gang op de woningmarkt. Daarnaast maken wij de buitenruimte groener en richten deze zo in dat bewoners elkaar kunnen ontmoeten."

Veel ouderen in de buurt geven aan dat zij graag gelijkvloers willen wonen binnen de Rosmolenbuurt en dat het huidige woningaanbod niet aansluit op hun behoefte. Vaak wonen zij nu nog in grotere eengezinswoningen. Daarom wil de corporatie 32 gelijkvloerse appartementen bouwen. Ook is er behoefte aan meer groen in de wijk. Onderdeel van het plan is een groen ontmoetingsplein op een centrale plek in de buurt.

Recht op terugkeer


De huidige bewoners van de 22 bestaande woningen zijn op de hoogte van de sloopplannen. Een deel van de woningen is tijdelijk verhuurd. Een ander deel is regulier verhuurd. Er is een sociaal plan opgesteld dat is goedgekeurd door de bewonerscommissie. In het sociaal plan is ook het recht op terugkeer opgenomen.

Stedelijke vernieuwingsaanpak in de Rosmolenwijk


Sinds 2005 werken de gemeente en Parteon samen om de Rosmolenwijk te vernieuwen. Het doel van de aanpak is om zowel de woningen als de openbare ruimte te verbeteren. Dat gebeurt veelal door sloop/nieuwbouw en door renovatie. Tot nu toe zijn al 472 woningen gebouwd of gerenoveerd.

Startnotitie is eerste stap


De gemeente heeft als eerste stap een startnotitie gemaakt. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een besluit te nemen over de startnotitie. Hierin staat in grote lijnen wat het voorstel is voor de locatie Monseigneur Callierstraat/Dr. Schaepmanstraat. Dit is nog geen concreet plan. Ook staat in de startnotitie welke uitgangspunten en doelen voor dit project belangrijk zijn. Daarnaast beschrijft de startnotitie hoe de bewoners en de buurt worden betrokken bij de ontwikkeling van het plan. Het doel van de startnotitie is om de gemeenteraad aan de voorkant te betrekken bij deze ontwikkeling. De startnotitie vormt de basis voor het haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling.

Betrekken van de buurt


Als de raad akkoord is met de startnotitie, dan kan het haalbaarheidsonderzoek starten en kunnen de plannen verder uitgewerkt worden tot een Ruimtelijk Programma van Eisen. Onderdeel hiervan is het betrekken van de buurt bij het maken van de plannen. Naar verwachting is het Ruimtelijk Programma van Eisen in het najaar gereed. Als alles volgens planning verloopt, kan de bouw in 2024 starten.