ZAANDAM - Zaankanters die hun grof afval thuis willen laten ophalen kunnen dit vanaf 15 augustus melden bij de gemeente Zaanstad. Per 1 september haalt de gemeente grof afval gratis op. Tot die tijd doet HVC dit nog. De gemeente was al verantwoordelijk voor het ophalen van afval, dat werd gedumpt of naast een container werd geplaatst. Door de werkzaamheden rondom 'los afval' (grof afval, dumping, zwerfafval) nu onder te brengen bij één loket, wil de gemeente dit proces voor de inwoner laagdrempeliger maken.

Inwoners krijgen deze week informatie over de nieuwe werkwijze. Vanaf 15 augustus kunnen inwoners hun verzoek doorgeven op www.zaanstad.nl met de zoekterm 'grof afval', of bellen met de gemeente op 14075.

HVC blijft verantwoordelijk voor het legen van de mini-, boven- en ondergrondse containers en voor het beheer van de afvalbrengstations. Op deze stations kunnen inwoners hun (grof)afval zelf brengen. De adressen en openingstijden van deze afvalbrengstations staan op www.hvcgroep.nl.

Goed voor het milieu en tegen lagere kosten
Vorige maand ondertekenden de gemeente en HVC de nieuwe dienstverleningsovereenkomst. Wethouder Gerard Slegers (Openbare Ruimte): "We willen sneller en efficiënter het (grof)afval verwijderen en afvoeren. Zo kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat de openbare ruimte nog schoner wordt. Bovendien is een efficiëntere afvalverwerking niet alleen goed voor het milieu, maar het zorgt ook voor gunstiger tarieven en lagere kosten."

Afval daar waar het hoort
Al enige tijd stuurt de gemeente bij inwoners aan om afval beter te scheiden en zo de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk te beperken. Ook na de zomer blijft de gemeente informeren over het nut en de noodzaak van afval scheiden en hoe dit op de juiste manier en op de juiste plek aan te bieden. Dit is belangrijk omdat in het afval waardevolle materialen zitten, die hergebruikt kunnen worden. Dat betekent dat er minder (nieuwe) grondstoffen, energie en geld nodig zijn om nieuwe materialen te maken.