ZAANDAM - Burgemeester Jan Hamming laat in een brief aan omwonenden weten dat de gemeente Zaanstad maatregelen gaat nemen tegen de overlast in het park. Eerder uitten 180 buurtbewoners al hun bezorgdheid in een brief aan de burgemeester. Hamming komt nu met een aantal maatregelen die de bezorgdheid weg moeten nemen.


Volgens Hamming is de overlast erger geworden sinds de coronamaatregelen. In zijn brief aan de buurtbewoners toont hij begrip voor hun boosheid en schrijft dat 'geen enkele vorm van overlast in of rondom het park meer getolereerd wordt.'

Om de overlast tegen te gaan zal het verboden zijn om tussen 22.00 en 06.00 in het park te verblijven, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Bij 'individuele overlastdossiers' kan er een gebiedsverbod worden opgelegd. Ook gaan politie en boa's handhaven op een alcohol- en/of samenscholingsverbod.

Daarnaast zal er wijkonderhoud komen zodat mensen geen spullen meer kunnen verzamelen in het park.

Hulp voor groep
De overlast in het park wordt door een bepaalde groep veroorzaakt. Ze stoken vuurtjes, maken troep en lawaai. Sommigen gebruiken ook alcohol en/of dealen soms ook drugs.

Een groep bewoners is begaan met de groep en vindt dat deze personen ook hulp nodig hebben. Daarom werken de politie, wijkagenten, boa's wijkonderhoud, Sociale Wijkteams, het Leger Des Heils en enkele omwonenden samen om een oplossing te vinden.

Voor elk individu van de groep zal er een persoonsgerichte aanpak komen vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek Waterland om de groepsleden uit hun situatie te krijgen. Ook wordt er gezocht naar een locatie voor een dagbesteding van de groep, maar deze locatie is nog niet gevonden.

Zorgen om lot van de groep
Naast de brief met maatregelen, richt Hamming zich ook nog tot de indieners van de brief die hij een maand geleden ontving. "Wat mij betreft gaan we de strijd met criminaliteit keihard aan", schrijft hij.

Wel maakt hij zich zorgen om de leden van de groep en verwacht hij dat door de maatregelen ze het park zullen verlaten en naar een ander deel van de stad zullen gaan. "Op het moment dat we in het park handhaven gaat de groep zich waarschijnlijk verplaatsen naar een andere plek in de stad. Wij zullen de komende tijd dan ook blijven inzetten op duurzame oplossingen in de zorg," aldus de burgemeester Hamming.