ZAANDAM - Om woonfraude beter aan te kunnen pakken heeft Zaanstad beleidsregels vastgesteld die het mogelijk maken een bestuurlijke boete uit te delen. Met deze regels kan er een boete opgelegd worden voor overtredingen van de huisvestingsregelgeving. Dan gaat het om het in gebruik geven en nemen van woonruimte, woningsplitsing, kamergewijze verhuur en toeristische verhuur. De boetebedragen variëren tussen de €435,- voor het in gebruik nemen van een woning zonder huisvestingsvergunning en €21.750,- voor bijvoorbeeld meerdere keren een woning splitsen zonder vergunning.

"Het is heel belangrijk dat we echt actie kunnen ondernemen tegen woonfraude", zegt burgemeester Jan Hamming. "Niet alleen door het op te sporen, maar ook door het te bestraffen met fikse boetes. Alleen op die manier kunnen we de strijd aangaan met mensen die onze woningen inzetten voor illegale doeleinden. Met de aanpak van woonfraude willen we ervoor zorgen dat woningen terecht komen waar ze keihard nodig zijn: bij Zaankanters zelf. Bovendien zien we vaak dat in buurten waar veel woonfraude is de leefbaarheid minder wordt. Er is sprake van geluids-, parkeer en vuiloverlast. Ook daar willen we de strijd mee aan gaan."

Duidelijke werkwijze
Met de vastgestelde beleidsregels creëert de gemeente een eenduidige werkwijze. De beleidsregels geven onder andere inzicht in op welke wijze wij toezien op naleving van de huisvestingsregelgeving. Ook wordt beschreven hoe de gemeente de bestuurlijke boete inzet naast de andere handhavingsinstrumenten zoals een last onder dwangsom/bestuursdwang. De bestuurlijke boete heeft als instrument een toegevoegde waarde bij de bestrijding van woonfraude. Bij een last onder bestuursdwang/dwangsom krijgt de overtreder krijgt de gelegenheid de overtreding binnen een bepaalde termijn zelf ongedaan te maken. Als hij dit doet, hoeft hij de dwangsom, ingeval een last onder dwangsom is opgelegd, niet te betalen. Een bestuurlijke boete moet meteen betaald worden als de overtreding is geconstateerd, ook als de overtreding ongedaan is gemaakt. Daarnaast zijn de boetes zo hoog dat hier ook een preventieve werking vanuit gaat. De gemeente houdt bij de uitvoering oog voor de specifieke feiten en persoonlijke omstandigheden en zijn er mogelijkheden om af te wijken van de vastgestelde boetebedragen.