ZAANDAM - Zaanstad en de coöperatie Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland (HZW) zijn een samenwerking gestart met als doel dat er voldoende ruimte is voor huisartsenpraktijken in de gemeente. Door deze samenwerking is er huisvesting gevonden voor een aantal huisartsen in Krommenie. In Krommenie luidden eind 2020 een aantal huisartsen de noodklok omdat zij er niet in slaagden om praktijkruimte te vinden. Dat probleem is opgelost. Drie huisartsen hebben al praktijkruimte gevonden en de vierde huisarts is in gesprek over een mogelijke locatie. Wethouder Zorg Harrie van der Laan: "Het college vindt het belangrijk dat inwoners in hun eigen buurt naar de huisarts kunnen. Wij zijn dan ook erg blij dat er een oplossing is gevonden voor de huisartsen in Krommenie. Ook op andere plekken in de stad zorgt de samenwerking met HZW ervoor dat er bij gebiedsontwikkeling rekening wordt gehouden met voldoende huisvestingsopties voor huisartsen."

Hiermee geeft het college invulling aan de motie van de gemeenteraad uit 2021 waarin het college werd opgeroepen om tot een oplossing te komen voor de huisartsen in Krommenie.

Niet alleen in Krommenie maar in de hele gemeente is het uitdagend om voldoende ruimte te vinden voor huisartsenpraktijken. De ruimte is schaars, de stad groeit en daarmee neemt ook de vraag toe naar nieuwe huisartsenpraktijken. Ruim 50% van de huisartsenpraktijken in Zaanstad kan geen nieuwe patiënten meer aannemen omdat zij vol zitten.

Sander van den Akker, Coordinator huisvesting en 0-praktijken bij HZW: “Wij zijn tevreden over de samenwerking met gemeente Zaanstad. Het is voor onze huisartsen van groot belang dat er voldoende prakrijkruimte is en blijft in de hele gemeente. Daarnaast is het in deze groeiende stad van groot belang dat er nieuwe huisartsenpraktijken bijkomen, zodat de zorg dicht bij de patiënt geregeld kan worden en de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft. Het bieden van opties voor praktijkruimte is daarbij belangrijk.”

Voldoende ruimte voor medische voorzieningen bij nieuwbouw


Het college vindt het belangrijk dat er bij nieuwbouwprojecten voldoende voorzieningen, waaronder medische voorzieningen, komen voor inwoners. Zaanstad en HZW zorgen ervoor dat ontwikkelaars en huisartsen elkaar op tijd weten te vinden om passende praktijkruimte te vinden. De gemeente stuurt erop dat er voldoende ruimte komt in de nieuwbouwprojecten. HZW neemt bijvoorbeeld patiëntenbestanden onder de loep en vraagt patiënten die niet meer in Zaanstad wonen, een huisarts te zoeken in hun nieuwe woonplaats. Ook probeert HZW waarnemend huisartsen te enthousiasmeren om een eigen praktijk te starten. HZW ondersteunt de huisartsen bij de zakelijke en financiële vraagstukken die horen bij het starten van een praktijk.

Goed op weg naar voldoende huisartsenzorg in Zaanstad


Een goed voorbeeld van de samenwerking is dat er in het plangebied van de Jonker Juffer en de Slachthuisstraat een huisartsenpraktijk komt met een apotheek en een fysiotherapeut. In de startnotities van onder andere Marktstraat en Kerkstraat Noord staat eerstelijns zorg opgenomen als mogelijkheid voor een maatschappelijke voorziening. In het Zaankwartier komt ruimte voor medische voorzieningen. Bij het Hembrugterrein onderzoekt de gemeente de combinatie van een school en een huisartsenpraktijk.