ZAANDAM - De kruispunten van de Provincialeweg met de Witte Veerstraat en de Prunuslaan zijn toe aan onderhoud. Zaanstad grijpt dit moment aan om de kruispunten ook veiliger te maken. Er komen stoplichten en uitvoegstroken. Bij de Prunuslaan komt een oversteek voor fietsers.

Wethouder Mobiliteit Gerard Slegers: “Het verder verbeteren van de verkeersveiligheid in Zaanstad is een belangrijke doelstelling. Het aanpakken van dit kruispunt helpt hierbij. De Provincialeweg is de afgelopen jaren steeds drukker geworden. Om veilig te kunnen afslaan vanaf de Provincialeweg naar de Witte Veerstraat en de Prunuslaan en om vanuit deze straten weer veilig te kunnen invoegen, gaan deze kruispunten op de schop.”

Stoplichten

Bij de Prunuslaan krijgt de Provincialeweg voor beide richtingen (komend vanuit Wormerveer en komend vanuit Zaandam) rijstroken voor afslaand verkeer. Bij de Witte Veerstraat krijgt de Provincialeweg een rijstrook voor linksaf, komend vanuit Wormerveer. Beide kruispunten krijgen stoplichten.

Veilig fietsen

Vanaf de Prunuslaan is er geen fietsoversteek naar het fietspad dat langs het spoor loopt. Toch steken er regelmatig fietsers over. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Het kruispunt krijgt daarom een fietsoversteekplaats. Dan is er een veilige route die goed aansluit op het bestaande fietsroutenetwerk.

Inloopbijeenkomst 1 november

Op 1 november 2022 tussen 19:00 en 21:00 uur houdt de gemeente een inloopbijeenkomst bij De Boet, Willem Dreeslaan 1a in Zaandijk. Belangstellenden kunnen dan de nieuwe ontwerpen voor de kruispunten bekijken en hun aandachtspunten voor de werkzaamheden meegeven aan de gemeente.

Verkeerslichten passen het beste

Het aanpakken van de kruispunten is noodzakelijk. Er wordt te hard gereden, verkeersdeelnemers maken inschattingsfouten en fietsers steken ‘illegaal’ over. Dat levert gevaarlijke situaties op. De gemeente heeft verschillende oplossingen met elkaar vergeleken en daarvoor onder andere gekeken naar de verkeersveiligheid, de maakbaarheid, de inpasbaarheid en de vertraging/verliestijd en doorstroming. De verkeerslichten gecombineerd met de extra rijstroken lijken het beste te passen.

Start in 2023

Na de inloopbijeenkomst maakt de gemeente een definitief ontwerp. Daarna volgt de aanbesteding. De verwachting is dat we medio 2023 kunnen starten met de uitvoering.