ZAANDAM - Gemeente Zaanstad gaat heldere verkeer- en parkeerregels opstellen voor de openbare ruimte op en rond de Zaanse Schans en daar intensief op handhaven. Te denken valt aan strenge regels voor onnodig stilstaan op de provinciale weg en regels voor het aantal bussen dat mag en kan parkeren op en rond de Schans. Daarnaast gaat de gemeente druktebeheersingsplannen opstellen en uitvoeren die ervoor zorgen dat mensenmassa’s op drukke dagen in goede banen geleid kunnen worden. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de manier waarop bezoekers naar de Schans komen en waar en hoe ze in geval van extreme drukte opgevangen kunnen worden. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de Zaanse Schans op korte termijn leefbaar en veilig blijft voor bewoners en bezoekers. Dit schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van de adviezen die bemiddelaar Johan Remkes heeft uitgebracht.

De gemeente gaat ook aan de slag met de andere adviezen van Remkes. Allereerst gaat Zaanstad de ontwikkelstrategie aanpassen. Belangrijk is daarbij dat de uitvoering gefaseerd wordt. Na de zomer wordt dan de herziene versie aan de raad voorgelegd. Ook gaat de gemeente gesprekken starten over een nieuw bestuursmodel van de Stichting Zaanse Schans omdat het huidige bestuursmodel zich niet leent voor het nemen van duidelijke regie.

Bovendien wil de gemeente vanaf 1 januari 2020 retributie gaan heffen om de publieke kosten op de Zaanse Schans te dekken. Deze retributie is een belasting die wordt betaald aan de gemeente, die wordt gebruikt om weer te investeren in het gebied. Dit geld kan de gemeente gebruiken om bijvoorbeeld de drukte te beheersen, de openbare ruimte in te richten en parkeerplekken voor bewoners beter regelen of een fietspad aan te leggen.

Tot slot wordt met alle partijen verder gesproken over duurzame exploitatiescenario’s voor het gebied. De gesprekken die de heer Remkes op verzoek van de gemeente met de verschillende partijen op en rond de Schans heeft gevoerd en de adviezen die daaruit voortvloeien, maken duidelijk dat deze stappen noodzakelijk zijn.

Heldere adviezen
Kort geleden heeft de heer Remkes de opdracht aangenomen om als onafhankelijk bemiddelaar gesprekken te voeren met belanghebbenden op en rond de Zaanse Schans. In april heeft Remkes meerdere gesprekken gevoerd. Zijn waarneming is dat partijen het op een aantal zaken eens zijn, zoals de uitgangspunten van de ontwikkelstrategie en dat het regelmatig te druk is op de Zaanse Schans. Tegelijkertijd ziet hij dat partijen het op een aantal punten ook niet met elkaar eens zijn, zoals de manier waarop en het tempo waarin oplossingen kunnen worden uitgevoerd. Uiteindelijk geeft hij de gemeente vier adviezen mee.