ASSENDELFT - Het college van B&W legt het definitieve ontwerp en kredietaanvraag van de Verbindingsweg Dorpsstraat – Communicatieweg voor aan de gemeenteraad. De toenemende verkeersdruk in Zaanstad Noord vraagt om nieuwe maatregelen. Om de verkeersoverlast in Assendelft met name op de Dorpsstraat te verminderen, is gekozen voor een nieuwe verbindingsweg. In het ontwerp wordt de Noorderweg gebruikt met een verbinding naar de Noorderveenweg.

Wethouder Gerard Slegers: ‘De wegen voor de nieuwe verbinding liggen er voor een groot gedeelte al en het groen blijft daardoor behouden. Dit is dus een uitgelezen kans om de verkeersdruk terug te dringen op de Dorpsstraat en de leefbaarheid te verbeteren. Tegelijkertijd maken we de kruising met de Communicatieweg veiliger voor fietsverkeer.’

Naast het ontwerp vraagt het college aan de gemeenteraad om €6,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het project. Dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de Vervoersregio Amsterdam van circa €2,5 miljoen en een bijdrage van de Provincie uit het leefbaarheidsfonds van €1,3 miljoen. Voorbereidende werkzaamheden zijn buiten al uitgevoerd waardoor het totale project ook snel te realiseren is. Als de gemeenteraad instemt met het ontwerp en de kredietaanvraag, dan starten de eerste werkzaamheden volgens de conceptplanning in het 3e of 4e kwartaal van 2024 en kunnen de werkzaamheden nog voor het einde van 2025 worden afgerond.

Verkeersdruk en leefbaarheid
In 2020 nam de gemeenteraad een motie aan om de verkeersdrukte op de Dorpsstraat aan te pakken en daarmee de leefbaarheid te verbeteren. Voornamelijk het werk-woonverkeer naar en van het westen (Heemskerk) rijdt via de Dorpsstraat naar het kruispunt bij de Communicatieweg. Dat zorgt tijdens de spitsuren voor veel drukte en daarmee ook voor onveilige verkeerssituaties. In 2021 werd het onderdeel van de leefbaarheidsmaartregelen in het kader van het langer uitblijven van de verbinding A8-A9.

Door de (nieuwe) verbindingsweg neemt de grote verkeersdruk op de Communicatieweg-West en de Dorpsstraat af. Voor fietsverkeer ontstaat een veiligere doorgaande fietsroute vanuit de verschillende woonwijken tot en met de Communicatieweg. Daarnaast kunnen bewoners van Saendelft en Kreekrijk gebruik maken van de ontsluiting. Ook het doorgaand verkeer door Saendelft neemt af.

Participatie
Bewoners konden hun aandachtspunten inbrengen op een inloopavond en via de website. In het definitieve ontwerp zijn verschillende aandachtspunten meegenomen. Zo komen er door input van bewoners aan de Noorderveenweg verkeersremmende maatregelen, om te voorkomen dat daar te hard wordt gereden.

Meer informatie over het project is te vinden op Verbindingsweg Assendelft - Buitengewoon Zaanstad.