ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad staat positief tegenover het buurtinitiatief van de Stichting Fronik Buurtboerderij aan de Westzanerdijk in Zaandam. De komende maanden ondersteunt de gemeente de stichting, een zorgpartij en een ontwikkelende partij bij het maken van een gezamenlijk plan voor zorgwoningen. Als er voor 1 juli een haalbaar plan ligt, gaat het college van burgemeester en wethouders akkoord met de brede plannen van de Fronikboerderij, onder een aantal voorwaarden. Zo moet de stichting op zoek naar financiers voor de ontmoetingsfunctie.

Zorg & ontmoeten

In oktober 2016 diende de Stichting Fronik Buurtboerderij bij de gemeente een plan in dat bestaat uit twee delen: zorgwoningen en een ontmoetingsfunctie. Wethouder Rita Visscher is enthousiast over de plannen van betrokken buurtbewoners: “Er gaat kracht en energie van het initiatief uit voor de omgeving. Vooral in de samenhang tussen de onderdelen zorg en ontmoeten zien we maatschappelijke meerwaarde. Het is een plek die ruimte geeft aan nieuwe vormen van ontmoeting die tot samenwerking kunnen leiden met instellingen op het terrein van zorg en welzijn of culturele initiatieven. Voor diverse groepen mensen, zoals jongeren, ouderen, buurtbewoners en toevallige voorbijgangers. Bovendien biedt het onderdeel Fronik zorgwonen mogelijkheden die nadere uitwerking verdienen. Daar ondersteunen we de stichting en de andere partijen de komende drie maanden bij.”

Fronik Ontmoeting

Stichting Fronik Buurtboerderij: “Op de Fronikboerderij ontmoeten mensen elkaar op een laagdrempelig manier. Ouderen van Pennemes beleven een middag uit en cliënten van de Prinsenstichting helpen bij het onderhoud van het terrein. Bezoekers komen voor de rust en vrijwilligers onderhouden het terrein en zorgen voor de dieren. Het plan voor de Fronik bestaat uit delen: stal en woonhuis willen we toevertrouwen aan een geschikte partner die daar passende zorgfunctie/zorgbewoning zal realiseren. De overige gebouwen blijft vrijwilligersorganisatie stichting Fronik Buurtboerderij beheren en ontwikkelen.”

Kosten

Als er voor 1 juli een haalbaar plan ligt voor de zorgwoningen, gaat de gemeente akkoord met het hele plan Fronik oktober 2016, onder een aantal voorwaarden.  Voor het gebruik van de gebouwen wordt een vergoeding betaald aan de gemeente. Ook staat de gemeente garant voor maximaal € 275.000 voor het ontwikkelen van de ontmoetingsplek. De garantstelling gaat pas in als het restant van de benodigde financiering (à € 100.000,- ) door crowdfunding en fondsenwerving van de stichting bij elkaar is gebracht.

Haalbaar plan

Als het niet lukt om op 1 juli 2017 een haalbaar plan voor het deelplan zorgwonen te hebben, dan kan het college ook het onderdeel ontmoeten van de Stichting Fronik Buurtboerderij niet ondersteunen. Dan besluit het college geen steun te verlenen aan beide delen van het plan en wil de gemeente de gehele kavel Westzanerdijk 150 verkopen.

Monumentenstatus

De boerderij heeft nu de status van een zogenaamde ‘voorbescherming’. De boerderij, die bestaat uit een woning, stal en kapberg is voorbeschermd als gemeentelijk monument op basis van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Zaanstad. Voor uitwerking van het plan voor zorgwonen wordt rekening gehouden met de wens van de raad om de boerderij op de monumentenlijst te plaatsen.

De gemeente en de Stichting Fronik Buurtboerderij zien de toekomst van Fronik Zorg én Ontmoeting met veel vertrouwen tegemoet.