ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad zet de komende periode fors in op wonen. Zaanstad wil de particuliere woningeigenaar op verschillende manieren op weg helpen met het investeren in de kwaliteit van de eigen woning. Jeroen Olthof, Wethouder Wonen: “In onze woonvisie gaan we voor een gevarieerd woningaanbod met kwalitatief goede woningen. 

Met de toekomstvisie MAAK.Zaanstad hebben we al hoge ambities neergezet voor de woningbouw. Maar de woningopgave kan niet uitsluitend via nieuwbouw worden opgelost. We zetten daarom ook in op de kwaliteitsverbetering van bestaande huizen. Bij een deel van de woningen bestaan bijvoorbeeld forse bouwkundige problemen. Denk onder andere aan funderingsproblemen. Daarnaast zijn veel oudere woningen niet energiezuinig of moeten ze worden aangepast zodat mensen er ook op latere leeftijd in kunnen blijven wonen.”

Het College heeft dinsdag 14 maart een plan omarmd, waarin wordt aangegeven hoe Zaanstad de komende jaren de bestaande woningvoorraad wil verbeteren. De veiligheid, duurzaamheid en levensloopbestendigheid van woningen staan daarbij centraal.

Hulp bij aanpak slechte funderingen

Zaanstad heeft veel vooroorlogse woningen en een groot aandeel woningen dat in de naoorlogse periode tot de jaren zeventig is gebouwd op een houten paalfundering. Veel funderingen van deze oude huizen zijn van slechte kwaliteit. Olthof: “Voor ongeveer 300 woningen per jaar moet de fundering beslist worden hersteld om erger te voorkomen. Als deze woningen niet op tijd worden aangepakt ontstaat er een veiligheidsrisico en worden de kosten op termijn alleen maar hoger.” De ervaring leert dat het huidige herstel van funderingen op circa 100 woningen per jaar ligt. “Dat gaat dus niet snel genoeg. Daarom willen we bewoners helpen in herstel te investeren. Zaanstad is één van de trekkers van een op te richten landelijk fonds, waar woningeigenaren terecht kunnen voor een lening om funderingsherstel mogelijk te maken. Dit is vooral een uitkomst voor bewoners die niet via de reguliere weg, zoals de bank, kunnen lenen voor een dergelijke investering. Ook ondersteunen wij een buurtgerichte aanpak waarmee kosten voor bewoners bespaard kunnen worden.”

Duurzaamheid

Dick Emmer, Wethouder Duurzaamheid: “Met dit besluit maakt Zaanstad een belangrijke stap naar een betere woonkwaliteit met duurzamer energiegebruik. Het kost moeite om oude gebouwen écht energiezuinig te maken: dat heeft meer voeten in de aarde dan bij nieuwbouw. De gemeente wil inwoners dan ook helpen bij het investeren in duurzaamheid. Dat scheelt niet alleen in de maandlasten, maar het is ook goed voor het milieu.” Naast de energie-aanpak van individuele woningen wordt in Nederland ook gezocht naar oplossingen om van het aardgas af te komen. “In Zaanstad kijken we bijvoorbeeld of –en waar- warmtenetten een betaalbaar alternatief kunnen bieden. Het weghalen van een gasaansluiting kan ook niet zomaar. Het Rijk wil dat de gemeente samen met Liander en de woningeigenaren gaat zoeken naar de beste oplossing en daar afspraken over gaat maken. Het Rijk heeft aangekondigd dat de wet daarvoor wordt veranderd.“

Vergrijzing

Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. “Dat is een goede zaak, maar het stelt wel eisen aan de woningvoorraad”, vervolgt Olthof. “De behoefte aan gelijkvloerse woningen neemt behoorlijk toe. Omdat veel senioren in hun huidige woning blijven wonen, kan je deze behoefte niet opvangen met alleen nieuwbouw. Ook bestaande woningen moeten worden gerenoveerd en levensloopbestendig worden gemaakt. Dit plan stimuleert deze woningaanpassingen.”