ZAANSTAD - In 2020 heeft Zaanstad de CO2-uitstoot van haar organisatie met 17% verminderd, ten opzichte van 2019. In 2020 heeft de gemeente goede vorderingen gemaakt op het gebied van verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, het wagenpark en de openbare verlichting. Daarnaast speelde corona een rol. Er werd minder op kantoor gewerkt, medewerkers maakten minder dienstreizen en de zwembaden waren dicht tijdens de lockdowns.


Wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt: 'Geweldig dat we deze forse CO2 besparing hebben gerealiseerd. Ik vind het belangrijk dat we als gemeente het goede voorbeeld geven en onze eigen organisatie op een veilige en verantwoorde manier energiezuiniger te maken. We maken goede vorderingen maar we zijn er nog lang niet."

Het gaat om de uitstoot van de gemeente zelf, van Werkom, Sportbedrijf Zaanstad en Betaalbare Koopwoningen Zaanstad. Gasverbruik zorgde in 2020 voor bijna de helft van de totale uitstoot. Dat zit voor een groot deel in de verwarming van zwembaden en sporthallen. Ook het brandstofverbruik van het wagenpark en het materieel van de gemeente zelf heeft een groot aandeel in de uitstoot van 2020.

CO2-prestatieladder

Zaanstad wil uiterlijk in 2040 een klimaatneutrale stad zijn. Het klimaatneutraal maken van de eigen bedrijfsvoering past binnen deze doelstelling. Gemeente Zaanstad is over het jaar 2020 geauditeerd en behoudt haar certificering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Zaanstad wordt als gecertificeerde organisatie jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling. Over 2019 behaalde Zaanstad voor de eerste keer de certificering op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Hiermee laat de gemeente zien dat zij actief bezig is met het verduurzamen van haar eigen organisatie. De CO2-prestatieladder geeft inzicht in verdere besparingsmogelijkheden voor de gemeente de komende jaren.

Zwembad De Slag zorgt voor positieve impuls

De komende jaren werken we verder aan het verduurzamen van onze organisatie. Daarnaast zal de bouw van zwembad De Slag een positieve impuls geven op het verder terugdringen van de CO2-uitstoot omdat dan het huidige zwembad wordt vervangen door duurzame nieuwbouw. Naar verwachting is Sportpark Hoornseveld in 2024 gereed. Het zwembad krijgt een prominente plek in het midden van het sportpark. Alle gebouwen op dit nieuwe sportcomplex worden aangesloten op het warmtenet (gasloos) en zijn waar mogelijk zelfvoorzienend qua energie. De verwachting is dat de gemeentelijke organisatie in 2026 30% minder Co2-uitstoot ten opzichte ten opzichte van 2019.