ZAANDAM - Wie ideeën heeft over de ontwikkeling van het Hembrugterrein kan daar sinds deze week over meepraten. Door gesprekken met omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen verzamelt de gemeente ideeën en wensen over onderwerpen als natuur, wonen en evenementen.  Daarnaast kunnen alle Zaankanters hun ideeën delen op een speciale website van de gemeente: http://praatmee.zaanstad.nl De inbreng die zo wordt verzameld, gebruikt de gemeente bij het maken van een zogenoemd ‘omgevingsplan’ voor het Hembrugterrein.

In een omgevingsplan komt te staan wat in het gebied mogelijk is aan functies en activiteiten en welke regels daarvoor gelden. Voorheen werden zulke afspraken verwerkt in een bestemmingsplan, maar de Omgevingswet maakt het mogelijk een omgevingsplan op te stellen en belanghebbenden eerder bij het maken van afspraken te betrekken.

Unieke en bijzondere plek 
Het Hembrugterrein is een bijzondere plek met een rijk cultuurhistorisch verleden en unieke kwaliteiten, zoals de monumenten, het bos en het zicht op het water. Het Rijk, de provincie en de gemeente willen het terrein de komende jaren ontwikkelen tot een plek om te wonen, te werken en te ontspannen. Het omgevingsplan dat wordt opgesteld, gaat over het Hembrugterrein zelf, de Havenstraat ten zuiden van de Den Uylbrug en de Hemkade ten oosten van de Provincialeweg. Meer informatie over het omgevingsplan op http://hembrugterrein.zaanstad.nl

Speciale website
Op de website http://praatmee.zaanstad.nl kunt u uw ideeën delen. Ook vindt u hier alle informatie die te maken heeft met het omgevingsplan. Bezoekers kunnen ook reageren op stellingen over het omgevingsplan.