ZAANDAM - Gemeente Zaanstad gaat jongeren die buitensporige overlast veroorzaken op het water en de wet overtreden voortaan naar stichting Halt doorverwijzen. Halt en de gemeente tekenden in juni een overeenkomst waarin afspraken over deze samenwerking staan. Met deze aanpak hoopt de gemeente bij te kunnen dragen aan het terugdringen van de vaaroverlast en ervoor te zorgen dat alle recreanten plezierig en veilig kunnen recreëren.

De afgelopen jaren wordt meer vaaroverlast ervaren dan de jaren ervoor. De gemeente krijgt regelmatig meldingen en klachten van overlast op het water. Over te hard varen, zwemmers die op plekken zwemmen waar het niet mag en geluidsoverlast. Ook behoort het maken van hoge golven tot een veelgehoorde klacht. Dit kan zorgen voor verstoring en beschadiging van oevers en nesten van weide- en watervogels. De brugwachters zien ook dat mensen soms het rode licht van een gesloten slagboom bij een brug negeren en krijgen ook meldingen van herrie, vervuiling en brandstichting.

Samenwerking om gevaar en hinder te voorkomen
De afdeling Havens en Vaarwegen van de gemeente Zaanstad gaat samenwerken met stichting Halt om jongeren bewust te maken van hinder en gevaar op en rond de wateren in de gemeente. De gedachte hierbij is dat een jongere niet alleen leert van een boete. De gemeentelijke Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) houden toezicht op het water, spreken mensen aan die zorgen voor overlastgevend vaargedrag en bekeurt overtredingen. De ouders van jongeren tussen de 12 en 18 jaar die overtredingen op het water begaan, ontvangen een brief van burgemeester Hamming met daarin een verwijzing naar een afspraak met Halt. Het gesprek bij Stichting Halt is bedoeld als leertraject. De medewerkers van Halt bespreken wat de gevolgen zijn van het gedrag.

Op de website van Zaanstad staan de spelregels op het water uitgelegd en wanneer jongeren een gesprek met Halt krijgen.

Over stichting Halt

Halt staat voor Het Alternatief. Halt is een instantie die kortlopende interventies organiseert om jeugdcriminaliteit te voorkomen, bestrijden en bestraffen. Halt werk samen met gemeenten om jeugdcriminaliteit te voorkomen en overlast terug te dringen. Zo biedt Halt interventies gericht op overlastgevende jongeren en het doorbreken van negatieve groepsdynamiek.