ZAANSTAD - Wethouder Natasja Groothuismink is op 16 september om 15.00 uur aanwezig bij de officiële start van Housing First Zaanstad. In deze twee jaar durende pilot werken tien Zaanse daklozen vanuit een 'eigen' woning aan hun herstel. De pilot is een samenwerking tussen gemeente Zaanstad, Leger des Heils, Leviaan en dno Doen. Wethouder Natasja Groothuismink: 'Het idee is dat pas wanneer mensen een eigen plek hebben, ze aan de slag kunnen met het aanpakken van hun problemen. Dat geeft rust en hopelijk ruimte voor een betere toekomst.' Om de samenwerking te bekrachtigen, ondertekenen de wethouder en directeuren van genoemde zorgorganisaties een convenant bij Leviaan inloop- en activiteitencentrum de Boed, aan de Willem Dreeslaan 1a in Zaandijk. Pers is van harte uitgenodigd.

De Zaanstreek (Zaanstad en de OVERgemeenten) maakt stappen met de doorontwikkeling van maatschappelijke opvang, als deelnemer van de landelijke aanpak "Een (t)huis, een toekomst". Wethouder Groothuismink: 'We zijn in onze regio aan de slag met de brede aanpak van dak- en thuisloosheid: zoveel mogelijk inzetten op het creëren van een passende woonplek, mét de benodigde begeleiding. Een van de onderdelen is Housing First.'

Specifiek voor langdurig daklozen

Housing First Zaanstad richt zich op langdurig daklozen, die intensieve begeleiding nodig hebben. Het gaat om mensen die buiten de reguliere zorg vallen. Voorwaarden aan deelname zijn dat zij begeleiding accepteren en geen overlast veroorzaken. Housing First bestrijdt dakloosheid, de deelnemers verblijven in een omklapwoning. Nadat het intensieve begeleidingstraject positief is afgesloten, wordt deze woning 'omgeklapt'. Vanaf dat moment huurt de cliënt zelf de woning van de woningcorporatie en krijgt vervolgens, zo lang als nodig is, ambulante begeleiding.

Unieke aanpak van specialisten
De methode Housing First, in combinatie met de samenwerking van de gemeente met drie zorgorganisaties, maakt deze aanpak uniek. Het team bestaat uit medewerkers van Leger des Heils, Leviaan en dno Doen, samenwerkende organisaties die allen hun eigen expertise inbrengen. "We geloven in deze methodiek, die begint bij een dak boven je hoofd, een stabiele plek waar vanuit je aan herstel kunt werken. Daarom besloten we om op dit terrein gezamenlijk de schouders te zetten onder realisatie van Housing First. We hopen op deze manier veel Zaanse daklozen aan onderdak te helpen," aldus Annemieke van der Wal, projectleider Leger des Heils W&G Noordwest.

Housing First
Housing First richt zich in tegenstelling tot de traditionele aanpak op het direct huisvesten van dakloze mensen. Zij krijgen een woning en intensieve, integrale ondersteuning bij hun verdere herstel. De enige afspraken voor deelname zijn het huurcontract naleven, het betalen van de huur, geen overlast veroorzaken en in contact blijven met de begeleider. De begeleiding is 24/7 in te schakelen en wordt zo lang als nodig en gewenst geboden. De manier van begeleiden kenmerkt zich door laagdrempeligheid, warmte, vertrouwen en het respecteren van autonomie.

Housing First is uit op normalisatie. Deelnemers gaan wonen zoals iedereen, in een gewone woning, in een gewone straat. Daarmee ben je direct weer buurman, in plaats van dakloze, ex-gedetineerde of patiënt.