KROMMENIE - Gemeente Zaanstad en VOF Horizon Ontwikkeling (een samenwerking van Timpaan en Bot Bouw) hebben maandag 21 maart de koopontwikkelovereenkomst ondertekend voor het oude gasfabriekterrein in Krommenie, gelegen tussen de Zuidervaartdijk, Weiver en de Wilhelminastraat. Namens de gemeente tekende directeur Lennart Graaff, namens Timpaan directeur Ingeborg de Jong en namens Bot Bouw directeur Gem Bot.

De Rolreder

In 2020 koos een meerderheid van de buurtbewoners van het oude gasfabriekterrein voor het ontwerp ‘de Rolreder’ van projectontwikkelaar VOF Horizon Ontwikkeling. De buurt is enthousiast over de participatie-aanpak en blij dat het kleinschalige van het buurtje behouden blijft. De Rolreder bestaat uit 50 nieuwbouwwoningen waarvan 15 woningen bestemd voor sociale huur. Daarnaast omvat het ontwerp 12 seniorenwoningen met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. De inrichting van de openbare ruimte rondom de woningen herinnert aan het verleden van de gasfabriek en biedt een aantal ontmoetingsplekken.

Rijke historie

Het oude gasfabriekterrein in Krommenie is een plek met een rijke historie. Tussen de 17e en de 19e eeuw zaten hier veel rolrederijen die zeildoeken maakten voor onder andere de scheepvaart. Daarna verrees er een gasfabriek. Rond 1970 startte de sloop van de gasfabriek en de gashouders.

Planning

Nu de koopontwikkelovereenkomst getekend is, volgt de bestemmingsplanprocedure. Na het vaststellen van het uitwerkingsplan kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen. Naar verwachting worden de woningen in 2024 opgeleverd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via https://www.rolreder.nl/

Groeiende vraag naar woon- en bedrijfsruimte

Dit nieuwbouwproject is onderdeel van het programma MAAK.Zaanstad dat de komende 20 jaar bestaande wijken transformeert naar wijken waar wonen, werken en recreëren naast elkaar bestaat. Dit gebeurt door de nieuwbouw van 20.000 woningen, de transformatie van bedrijventerreinen tot woon/werkgebieden en door een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Samen met inwoners en bedrijven is deze strategie ontwikkeld om Zaanstad toekomstbestendig te maken en te voorzien in de groeiende vraag naar zowel woon- als bedrijfsruimte.