ZAANDAM - In 2022 heeft gemeente Zaanstad de eigen CO2-uitstoot met 26% verminderd ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit de laatste berekeningen van de CO2-prestatieladder. Wethouder René Tuijn (o.a. duurzaamheid): "Zaanstad wil klimaatneutraal worden. Als organisatie moeten we dan ook het goede voorbeeld geven. De komende jaren gaan we door met het verduurzamen van de gebouwen, het wagenpark en de openbare verlichting. Net zo lang totdat onze eigen bedrijfsvoering helemaal klimaatneutraal is."
Wat doet Zaanstad om de uitstoot nog meer te verlagen?

Afgelopen december is het Zaans Klimaatakkoord 3.0 gepubliceerd. Hierin staan duurzame ontwikkelingen, initiatieven en samenwerkingen in Zaanstad gebundeld. Om de CO2-uitstoot verder te verlagen neemt Zaanstad verschillende maatregelen. Zoals de inkoop van groene stroom, elektrische wagens en machines, biobrandstoffen en energiebesparende maatregelen. Half jaarlijks wordt de voortgang geëvalueerd en Zaanstad krijgt jaarlijks een audit van een onafhankelijke en geaccrediteerde instelling.

CO2-bewust certificaat

Gemeente Zaanstad is sinds maart 2021 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem, dat helpt inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie en van de verbonden partijen waar de gemeente veel zeggenschap over heeft. De verbonden partijen die (gedeeltelijk) onderdeel zijn van de CO2-footprint van onze organisatie zijn Sportbedrijf Zaanstad, Werkom en Betaalbare Koopwoningen Zaanstad.