ZAANDAM - In 2023 heeft gemeente Zaanstad de eigen CO2-uitstoot met 28% verminderd ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit de laatste berekeningen van de CO2-prestatieladder. Wethouder René Tuijn van duurzaamheid: “Mooi nieuws want Zaanstad wil klimaatneutraal worden. Als organisatie moeten we het goede voorbeeld geven en dat doen we dus ook! De komende jaren gaan we door met het verduurzamen van de gebouwen, het wagenpark en de openbare verlichting. Net zo lang totdat onze eigen bedrijfsvoering helemaal klimaatneutraal is.”

In december 2022 publiceerden we een nieuwe versie van het Zaans Klimaatakkoord. Hierin staat een verzameling van duurzame ontwikkelingen, initiatieven en samenwerkingen in Zaanstad. Om de CO2-uitstoot verder te verlagen neemt Zaanstad verschillende maatregelen. Zoals de inkoop van groene stroom, elektrische wagens en machines, biobrandstoffen en energiebesparende maatregelen.

Voorbeelden van projecten
In 2023 heeft de gemeente152 zonnepanelen geplaatst op een uitrukpost van de brandweer op de Industrieweg in Wormerveer. Ook werd het monumentale dak van filmhuis ‘de Fabriek’ na-geïsoleerd. Er is vloerisolatie aangebracht op ‘Steunpunt Zuid’ en er zijn wamtepompboilers en hybride warmtepompen geïnstalleerd in gymzalen in Zaanstad. Daarnaast hebben we een verzamelgebouw met diverse maatschappelijk huurders op de Tuinstraat voorzien van dubbelglas en gevelisolatie.

Verder zijn we in het centrum al volledig overgestapt op elektrische voertuigen en gereedschappen, zoals een elektrische veegwagen, stint, stofzuiger, waterdrone voor drijfvuil en elektrische bosmaaiers en bladblazers. Ook zijn in 2023 de (werk)routes geoptimaliseerd, waardoor we onnodige kilometers en dus brandstof besparen. Halfjaarlijks wordt de voortgang geëvalueerd. Daarnaast krijgt Zaanstad jaarlijks een audit van een onafhankelijke en geaccrediteerde instelling.

CO2-bewust certificaat
Gemeente Zaanstad is sinds maart 2021 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2

-prestatieladder is een CO2
-managementsysteem, dat helpt inzicht te krijgen in de CO2
-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. En ook van de verbonden partijen waar de gemeente veel zeggenschap over heeft. De verbonden partijen die (gedeeltelijk) onderdeel zijn van de CO2
-footprint van onze organisatie zijn Sportbedrijf Zaanstad, Werkom en Betaalbare Koopwoningen Zaanstad.

In de infographic kunt u de cijfers van de CO2-uitstoot over 2023 teruglezen.