ZAANSTAD - Negentien ontmantelde hennepplantages met in totaal 4166 planten, elf gesloten (drugs)woningen en 36 in beslag genomen (gestolen) auto’s. Het zijn een aantal resultaten van de aanpak van ondermijning in 2018 tot nu toe. De cijfers staan in de derde voortgangsrapportage die het college aan de raad stuurt sinds het team Ondermijning in mei 2017 van start ging. In de raadsinformatiebrief wordt ook ingegaan op de onderzoeken naar (ondermijnende) zorg-, woon- en bijstandsfraude.

Zaanstad treedt met andere overheidspartners zoals politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst gezamenlijk op tegen ondermijnende criminaliteit. Doel is het vergroten van de veiligheid en de weerbaarheid van de Zaanse bevolking. De raad wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang.

Een belangrijk onderdeel van de aanpak van ondermijning is de maatschappelijke weerbaarheid. Na de sluiting van een drugswoning worden omwonenden daarom geïnformeerd en krijgen ze tips hoe ze een mogelijke hennepplantage kunnen herkennen en melden. In samenwerking met Meld Misdaad Anoniem volgt deze zomer een op Zaanstad toegespitste, lokale campagne om de meldingsbereidheid te vergroten. De garantie van volledige anonimiteit kan voor sommigen een stimulans zijn om ondermijnende criminaliteit te melden. Daarnaast zal de gemeente zich als partner aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem. De gemeente krijgt daarmee inzicht in alle anonieme meldingen in Zaanstad, ook op het gebied van uitkerings- of zorgfraude.

De aanpak van ondermijning is een belangrijk speerpunt voor het nieuwe college. Voor de intensivering van de aanpak wordt de komende jaren extra geld uitgetrokken.