ZAANDAM - Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad eerder betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de ontwikkeling Westzijde 24-36 wordt als eerste een zogenaamde startnotitie aan de gemeenteraad aangeboden. Wethouder Wessel Breunesse: 'Dit is echt een grote verandering in het proces. Met deze aanpak bespreken we al in een vroeg stadium met de gemeenteraad wat de uitgangspunten zijn voor een ontwikkeling. Welke kansen en risico's zijn er en hoe worden bewoners betrokken bij de ontwikkeling. Inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties kunnen zo al voor de start van een ontwikkeling bij de gemeenteraad aangeven welke belangen zij hebben en wat ze mee willen geven. Nu vinden die besprekingen veelal pas plaats als er een bestemmingsplan naar de gemeenteraad gaat.'

Startnotitie
In de startnotitie komt in elk geval te staan waarom het project in kwestie gezien wordt als een 'grote ruimtelijke ontwikkeling,' welke beleidskaders en uitgangspunten erop van toepassing zijn en wat de verschillende stappen zijn in het planproces zijn. Ook start met de notitie de participatie. De startnotitie vormt het vertrekpunt om het initiatief op haalbaarheid te toetsen en de keuzes die daar uit voortvloeien vast te leggen in een ruimtelijk programma van eisen.

Breunesse: 'Zo geeft de gemeenteraad nu aan de voorkant echt zelf het startschot om met een ontwikkelaar afspraken te maken en het plan verder uit te werken. Het is niet het plan zelf, maar echt de start. De raad legt vast welke uitgangspunten meegegeven worden. Welke stappen in het proces worden gezet op inhoud en besluitvorming en wat verwacht wordt van de participatie met belanghebbenden. Of het plan vervolgens echt haalbaar is en welke dilemma's daarin een rol spelen wordt in die uitwerking duidelijk.

Westzijde 24-36
Westzijde 24-36 is sinds 2018 in eigendom van ontwikkelaar Midvast en deze partij wil de locatie ontwikkelen. Voor de ontwikkeling is een startnotitie gemaakt die de uitgangspunten en de aanpak voor de ontwikkeling beschrijft. Wethouder Breunesse: 'Deze plek in de stad is van grote historische waarde, en ons beleid over dijken, linten en paden is hier van toepassing. Dit zijn dus belangrijke uitgangspunten om mee te nemen in de ontwikkeling: hoe past die historie in het moderne stadsbeeld? Door aan de voorkant inzicht te geven in de uitdagingen in het project, in het proces en in hoe de omgeving betrokken wordt, kunnen we samen met inwoners, gemeenteraad en ontwikkelaar bijdragen aan de ontwikkeling van een hernieuwd stukje stad aan de Westzijde.'